Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Piegādes ķēžu drošības sistēmas pilnveidošanas iespējas autopārvadājumos”
Title in English "Possibilities for Improving Supply Chain Security System in Road Transport"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors, profesors, Dr.oec.
Abstract Eiropas Savienības ekonomisko attīstību virza starptautiskā tirdzniecība, līdz ar to Eiropas Savienība ir pakļauta ar starptautisko tirdzniecību saistītajiem drošības un drošuma apdraudējumiem. Nelikumīga starptautiskā tirdzniecība negatīvi ietekmē ekonomisko un sociālo labklājību Eiropas Savienībā. Lai efektīvi mazinātu risku draudus, uzņēmējiem nepieciešams veidot ar vien sarežģītākas piegādēs ķēdes. Zināms, ka visus drošu piegāžu ķēžu draudus nav nemaz iespējams 100% novērst, bet ir iespējams mazināt to ietekmi uz piegāžu ķēdēm. Lai efektīvāk notiktu šo risku mazināšana, tad svarīgi uzņēmējiem ir iegūt AEO sertifikātu, un vadīties pēc SAFE standartiem. Muitai arī ir sava loma drošas piegādes ķēdes veidošanā. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, pirmajā daļā apskatīta informācija par piegādes ķēdes būtību, muitas lomu tirdzniecības plūsmas veicināšanai, dažādiem standartiem, kurus ievērojot iespējams mazināt risku ietekmi. Kā arī tiek, apskatīti piegādes ķēdes riski. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par „SIA DHL Latvia”, īss raksturojums, finansiālie rādītāji, pats galvenais DHL drošības sistēmas raksturojums, kā arī DHL piegāžu ķēžu raksturojums autopārvadājumos. Trešā daļa sastāv no autopārvadājumu analīzes, kā šī nozare attīstās Eiropas Savienībā. Bakalaura izstrādes laikā tika analizēti dati par kravu apjomiem, kurus DHL ir apstrādājis, par riskiem, kuri var ietekmēt piegādes ķēdes, autotransporta nozares dati. Kā arī tika, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi drošu piegāžu ķēžu uzlabošanai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt piegādes ķēžu drošības sistēmu nozīmi autopārvadājumos un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Darbs sastāv no 64 lapām, tajā tika izmantotas 3 tabulas un 21 attēls, bibliogrāfiskajā sarakstā izmantotās 28 literatūras vienības.
Keywords Piegādes ķēžu drošības sistēmas pilnveidošanas iespējas autopārvadājumos
Keywords in English Possibilities for Improving Supply Chain Security System in Road Transport
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 14:02:37