Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Transportlīdzekļu kontroles sistēmas analīze Vientuļi MKP”
Title in English "Analysis of Control System for Transport Vehicles at Customs Control Point "Vientuli"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer G.Maškovs, VID Muitas pārvaldes direktora vietnieks
Abstract ANOTĀCIJA Šī darba tēma ir „Transportlīdzekļu kontroles sistēmas analīze MKP Vientuļi”. Autore izvēlējās pētīt šo tēmu, jo MKP Vientuļi ir pirmais MKP, kurš savu darbību uzsācis atjaunotajā Latvijas Republikā. Tikai šogad MKP darbību uzsāka atjaunotajā MKP infrastruktūrā. Vientuļu MKP ir vienīgais MKP Latvijas Republikā, caur kuru pagaidām robežu atļauts šķērsot tikai vieglajiem transportlīdzekļiem, kuru celtspēja nepārsniedz 3,5t. Jebkuru no pasaulē pastāvošajiem mehānismiem un parādībām ir ik pa laikam jāpēta un jāanalizē, lai to pilnveidotu, uzlabotu un attīstītu. Tieši tāpat ir arī ar muitas kontroli. It sevišķi pēdējo gadu laikā, kad ļoti izplatīta ir teroristu un nelegālo imigrantu kustība pasaulē, ir svarīgi uzturēt un nodrošināt pilnvērtīgu muitas kontroli. Šī darba autore izvēlējās veikt muitas kontroles sistēmas analīzi MKP Vientuļi, lai saprastu, visas muitas kontroles laikā veicamās darbības un to nepieciešamību, kā arī, lai analizētu MKP Vientuļi statistiku, pirms un pēc darbības uzsākšanas jaunajā MKP Vientuļi infrastruktūrā. Šī darba mērķis ir veikt transportlīdzekļu kontroles sistēmas analīzi Vientuļu MKP. Pirmajā šī darba sadaļā tiek aprakstīta muitas nozīme, muitas funkcijas un muitas mērķi. Vēl pirmajā šī darba sadaļā tiek aplūkota muitas kontrole, tās veidi un nepieciešamība. Otrajā šī darba sadaļā autore analizē un apraksta Vientuļu MKP, muitas kontroles sistēmu Vientuļu MKP, muitas kontroles gaitu Vientuļu MKP, ikdienā visbiežāk izmantoto aprīkojumu muitas kontroles veikšanai, kā arī riska preču grupas. Šajā sadaļā autore ir ievietojusi un aprakstījusi ar Vientuļu MKP saistītus attēlus. Savukārt trešajā šī darba sadaļā autore veic statistikas datu, kas saistīti ar Vientuļu MKP darbību, analīzi, kā arī apraksta analizē un piedāvā risinājumu Transportlīdzekļu kontroles sistēmas Vientuļu MKP izpētes laikā saskatītajām problēmām. Šī darba izklāsta daļas beigās autore ir izdarījusi secinājumus, uz kuriem balstoties izvirzījusi arī priekšlikumus. Šajā darbā ir trīs nodaļas, 73 lappuses, kuru skaitā viens pielikums, 3 sadaļas, 8 nodaļas, šajā darbā ir 22 attēli un divas tabulas, 29 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Transportlīdzekļu kontroles sistēmas analīze Vientuļu MKP
Keywords in English Analysis of Control System for Transport Vehicles at Customs Control Point “Vientuli
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 14:00:19