Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ekonomisko sankciju ietekme uz starptautisko tirdzniecību”
Title in English "Impact of Economic Sanctions on International Trade"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer M.Jurušs, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbā “Ekonomisko sankciju ietekme uz starptautisko tirdzniecību” tika apskatītas un analizētas ekonomiskās sankcijas, kā arī to ietekme uz starptautiskās tirdzniecības procesiem, pievēršot lielāku uzmanību tieši eksportam, kas ir viens no galvenajiem starptautiskās tirdzniecības veidiem. Eksports ir procedūra, ar kuras palīdzību valsts gūst papildus ienākumus, no tā lielā mērā ir atkarīgs arī valsts iedzīvotāju dzīves līmenis. Tādēļ ekonomisko sankciju ietekme uz eksportu ir aktuāls jautājums gan atsevišķiem preču ražotājiem, gan valstij kopumā. Īpaši tas attiecas uz Latviju, kur iekšējā tirgus pieprasījums ir salīdzinoši neliels, bet ārzemju noieta tirgi ir plaši un daudzveidīgi. Bakalaura darbā ir 3 daļas. Pirmajā daļā ir teorētiskais pamats, kur tika aprakstīta starptautiskās tirdzniecības teorija un galvenie tās regulēšanas instrumenti. Otrajā daļā tika apskatīts, kā starptautiskās tirdzniecības galvenie instrumenti, integrācija un sankcijas, ir ieviesti praksē. Trešajā daļā tika apkopota informācija par sankciju ietekmi uz eksportu un eksportu veicinošie pasākumi. Darbs sastāv no 73 lapaspusēm, tajā iekļauti 8 attēli un 4 tabulas. Darba mērķis bija noteikt, vai Latvijas starptautiskajā tirdzniecībā tādu regulēšanas instrumentu, kā ekonomiskās sankcijas, izmantošanai ir negatīva ietekme uz Latvijas eksportu. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Izpētīt starptautiskās tirdzniecības teoriju, politikas un regulēšanas instrumentus; 2. Veikt masu mediju informācijas analīzi par pētījuma objektu un priekšmetu; 3. Veikt Latvijas eksporta statistisko datu analīzi; 4. Apkopot iegūto informāciju; 5. Izdarīt secinājumus par ekonomisko sankciju ietekmi un Latvijas eksporta izmaiņām; 6. Izteikt priekšlikumus situācijas uzlabošanai un eksporta veicināšanai. Darba pētījuma objekts bija Latvijas valsts starptautiskie sakari, kas tiek regulēti un ierobežoti ar dažādiem starptautiskās tirdzniecības regulēšanas instrumentiem, tādiem kā integrācija un sankcijas. Bakalaura darba priekšmets bija Latvijas eksporta izmaiņas uz ieviesto ekonomisko sankciju un ierobežojumu fona. Pētījuma praktiskā nozīme ir tajā, ka tika izdarīts statistiski pamatots secinājums par ekonomisko sankciju ietekmi uz Latvijas eksportu, kā arī izteikti praktiski pielietojami priekšlikumi eksporta veicināšanai.
Keywords starptautiskā tirdzniecība, sankcija, eksports
Keywords in English international trade, sanction, export
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 10:34:33