Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Latvijas muitas dienestu skaidras naudas deklarēšanas fiziskās kontroles analīze”
Title in English "Analysis of Cash Physical Control in Latvian Customs Authorities"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer M.Pētersone, RTU SESMI zinātniskais asistents, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir aktuāla ar to, ka pēdējo gadu laikā Eiropā ir paaugstinājies terorisma risks, taču nevar apgalvot, ka tas tieši skar arī Latvijas teritoriju , bet tā kā Eiropas savienības iekšienē personas var brīvi pārvietoties, Latvijas Republika var tikt izmantota kā ieejas durvis Eiropas Savienībā, skaidras naudas kontrole palīdz cīnīties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu ieplūšanu ES un bīstamu organizāciju finansēšanu. Studiju darba mērķis ir noteikt Valsts ieņēmuma dienesta muitas darbības efektivitāti skaidras naudas deklarēšanas kontrolē. Bakalaura darba izstrādes uzdevumi: 1. apkopot un analizēt teorētisko informāciju par skaidras naudas deklarēšanu, lai rastos priekšstats par darba tēmas specifiku; 2. ievākt statistikas datus, kuri pieejami Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, par skaidras naudas deklarēšanas kontroli, lai varētu veikt praktisko analīzi; 3. iegūtos statistikas datus analizēt apkopot tabulās un grafikos, lai tie būtu pārskatāmi un viegli analizējami; 4. izvirzīt priekšlikumus un secinājumus par iegūtajiem datiem, lai apstiprinātu vai bakalaura darba izstrādes mērķis ir īstenots. Bakalaura darba pētījuma objekts ir Valsts ieņēmuma dienests, darba priekšets – Valsts ieņēmuma dienesta publiskotie skaidras naudas deklarēšanas kontroles dati. Bakalaura darbā tiek pētīts skaidras naudas kontroles reuzltāti – deklarāciju skaita attiecība pret fizisko kontroļu skaitu, pārkāpumu skaita analīze, galvenie skaidras naudas pārvietošanas ceļi un izlietošanas mērķi, izmantotākie transporta līdzekļi skaidras naudas pārvešanai, kā arī Latvijas muitas datu salīdzinājums ar citu ES alstu muitas iegūtajiem datiem skaidras naudas uzskaitē. Bakalaura darba prakstiskā nozīme ir Latvijas muitas dienestu darbības izvērtējums un iespejamo riska valstu noteikšana, kontroles uzlabošana. Darbā tiek aplūkotas vietas, kur skaidras nauda deklarēta visvairāk, tādējādi šīe kontroles punkti pakļauti lielākais varbūtībai, ka tiks veikta nelikumīga darbība, kā arī tiek apskatītas valstis no kurām ieplūst vislielākās skaidras naudas summas, tādējādi pievēršot tām vislielāko uzmanību. Bakalaura darba apjoms 66 lappuses, izmantoti 13 attēli un 25 tabulas, bibliogrāfiskajā sarakstā 26 izmantotās literatūras vienības.
Keywords Skaidras naudas deklarēšana
Keywords in English Cash control
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.05.2016 23:37:28