Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides riski un to samazināšanas iespējas kokapstrādes uzņēmumos
Title in English Working Environment Risks in Wood Processing Companies and the Potential of Reducing them
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Bērziņš
Reviewer RTU prakt. docents, Mg.oec.I.Ezera
Abstract Maģistra darba nosaukums – Darba vides riski un to samazināšanas iespējas kokapstrādes uzņēmumos. Maģistra darbā aplūkotā galvenā problēma - liels nelaimes gadījumu darbā skaits kokapstrādes uzņēmumos. Maģistra darba mērķis - izstrādāt preventīvo pasākumu plānu darba vides risku novēršanai un samazināšanai kokapstrādes uzņēmumā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Darba teorētiskajā daļā sniegts kokapstrādes nozares vispārējs raksturojums un izpētīti nozīmīgākie darba vides riska faktori. Teorētiskās daļas ietvaros veikta nelaimes gadījumu darbā statistikas analīze, pamatojoties uz Valsts darba inspekcijas darbības pārskatos publicētajiem materiāliem. Šajā daļā apskatītas arī trīs dažādas darba vides risku novērtēšanas metodes, kuras iespējams izmantot darba vides risku novērtēšanas procesos kokapstrādes uzņēmumos. Darba analītiskajā daļā pētīts konkrēts kokapstrādes uzņēmums “X”, analizējot tā nelaimes gadījumu darbā statistiku. Šajā daļā veikta uzņēmuma “X” darba vides risku novērtēšana, izmantojot trīs metodes – Somijas 5 baļļu metodi, Aptaujas lapu metodi un Darba aprīkojuma risku novērtēšanas metodi. Darba vides risku novērtēšanas procesa ietvaros veikta uzņēmumā “X” izmantoto kokapstrādes iekārtu atbilstības noteikšana aktuālo normatīvo aktu prasībām un nodarbināto aptauja trokšņa ietekmes uz veselību noteikšanai. Nodaļas noslēgumā identificētas galvenās bīstamības un neatbilstības uzņēmumā “X”, kas rada nelaimes gadījumu iestāšanās un arodsaslimšanas riskus. Praktiskajā daļā izstrādāts preventīvo pasākumu plāns darba vides risku novēršanai un mazināšanai kokapstrādes uzņēmumā “X”. Šajā daļā sniegti konkrēti ierosinājumi uzņēmumā pastāvošo bīstamību novēršanai, kā arī aprēķinātas aptuvenās izmaksas preventīvo pasākumu organizēšanai. Darba izstrādāšanas procesā izmantoti 28 literatūras un citi avoti - Latvijas Republikas likumi, grāmatas, publikācijas internetā, kā arī uzņēmuma “X” nepublicētie materiāli. Darbā ietvertas 19 tabulas, 32 attēli un 3 pielikumi. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Kokapstrāde, darba vides riski, risku samazināšanas iespējas, nelaimes gadījumi darbā, preventīvie pasākumi
Keywords in English Wood processing, working environment risks,potential of reducing risks, accidents at work, preventive actions
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.05.2016 20:25:18