Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcijas analīze uzņēmumā”
Title in English “Analysis of Corporate Income Tax Corrections at the Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor T.Vanaga
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Darba tēma: „Uzņēmuma ienākuma nodokļa korekcijas analīze uzņēmumā" Darba autors: Oksana Koršunova Darba vadītājs: lektore T.Vanaga Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 11 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no pielikumiem. Darbā analizēts: uzņēmuma ienākuma nodokļa pielietošana un uzskaite. Nodokļa apliekamā ienākuma palielināšana un samazināšana. Nodokļu atlaides piemērošana. Nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība un prasības. Nodokļa avansa maksājumu aprēķināšanas kārtība. Pētījuma problēmas būtība ir - apliekamo ienākumu summas, preču (pakalpojumu) pašizmaksas noteikšanas pareizība. Pēc būtības, tieši šajā posmā tiek pieļautas visvairāk kļūdu, kuras var konstatēt tikai veicot dokumentālos pārbaudījumus. Te kļūdu pieļaušana bieži vien notiek ar tīšu nolūku, piemēram, tīšs pašizmaksas palielinājums samazina apliekamo ienākumu. Ne visas faktiskās izmaksas, ko uzņēmums veic,var iekļaut ražošanas izmaksās. Dažas izmaksas var iekļaut pašizmaksā tikai daļēji, ievērojot konkrētas normas. Pētījuma mērķis bija - noskaidrot apliekamā ienākuma palielinošos un samazinošos rādītājus, to iekemi uz apliekama ienākuma summu, nodokļa atlaides piemērošanas kārtību un UIN deklarācijas aizpildīšanas pareizību. Galvenie uzdevumi bija - izpētīt nodokļa palielinošus un samazinošus rādītājus un to pielietošanas kārtību, analizēt deklarācijas aizpildīšanas noteikumus un veikt secinājumus un priekšlikumus. Galvenie rezultāti iegūti no aprēķināšanas veicināšanās. Autore izvērtēja praktiskos pētījumus par apliekamā ienākuma palielinošiem un samazinošiem rādītājiem. Bakalaura darba apjoms ir 66.lpp. Darbā tika izmantotas: 12 tabulu, 18 attēlu analīze. Bakalaura darba izstrādē izmantoti 21 literatūras avoti. Būtiskākais secinājums: apliekamā ienākuma summu ietekmē vairāki rādītāji, ir iespējamās nodokļu atlaides, kurus var piemērot izpildot noteiktus noteikumus, deklarācijas aizpildīšanas noteikumos ir pietiekami daudz norādījumu, lai varētu precīzi aipildīt deklarācijas posteņus. Atslēgas vārdi: Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Palielināšana, samazināšana. Korekcija.Deklarācija.
Keywords Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Palielināšana, samazināšana. Korekcija.Deklarācija.
Keywords in English Corporate income tax. Increasing, decreasing. Correction. Declaration.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 17:38:58