Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „„Tax free” sistēmas darbības analīze Latvijā”
Title in English "Performance Analysis of “Tax Free” System in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Tūkstošiem cilvēku dienu dienā šķērso dažādu valstu robežas, dažādu mērķu dzīti, vieni brauc atpūtas braucienā, citi atgriežas mājās no komandējuma, citi brauc apciemot savus mīļos ārzemēs. Ceļošana kļūst arvien pieejamāka un robežas starp valstīm, nacionalitātēm kļūst blāvākas. Kopā ar dzīves ritmu ir progresējis arī veids, kā cilvēki veic pirkumus. Gūstot praktiskās zināšanas projektēšanas praksē par tax free sistēmas darbību priekš bakalaura darba izstrādes, tika identificēta un padziļināti izskatīta problēma, kas saistīta ar muitas kontroli. Izvirzītās problēmas jautājumi tika pētīti, analizēti ņemot vērā uzņēmuma SIA „Global Blue Latvija” darbību un pieredzi. Kā arī gūstot statistikas datus par izrakstītiem īpaša parauga čekiem Latvijā, tika izskatīti Global Blue klientu īpaša parauga čeki, kuriem muitas kontrole arī tika izieta kādā no Latvijas muitas kontrolpunktiem laik posmā no 2016.gada 1. februāra līdz 2016. gada 1. aprīlim. Darba mērķis tika uzstādīts izpētīt tax free sistēmas darbību Latvijā, veikt tās analīzi, identificēt sistēmas darbības nepilnības un ierosināt risinājumus nepilnību likvidēšanā. Vadoties no izvirzītā darba mērķa, tika noteikti vairāki uzdevumi, kur galvenie no tiem bija: gūt informāciju par kārtību, kādā notiek nodokļa atmaksa trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskām personām, kuri nav nodokļa maksātāji Eiropas Savienībā; gūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās zināšanas par tax free sistēmas darbību Latvijā; identificēt un analizēt problēmu, kas ir darba tēmas ietvaros; izstrādāt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Pētījuma objekts ir trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskās personas, kas nav nodokļa maksātājs Eiropas Savienībā, un kurš ir noformējis Latvijā tax free, nekorekti izietā muitas kontrole, kā iemesla dēļ klients nespēj saņemt nodokļa atmaksu, kas pienākas viņam. Pētījuma priekšmeti tika izvirzīti muitas zīmogs un muitas amatpersonas cilvēciskais faktors. Darba praktiskā nozīme ir dod ieskatu par tax free sistēmas darbību Latvijā, jo informācija par šo tēmu ir samērā ierobežota. Kā arī praktiskā nozīme ir izvirzītās problēmas risinājuma izklāsts. Darbs sastāv no četrām nodaļām, kur darba pirmajā nodaļā tiek pētīta darba tēmas aktualitāte un tās nozīme starpvalstu ekonomiskās attiecībās. Darba otrā nodaļā ir izklāsts tax free regulējumu Latvijā un par uzņēmumiem, kuri sniedz tax free pakalpojumu. Darba trešā nodaļā tiek pētīta kārtība, kādā tax free pakalpojums tiek īstenots, klientu pieredze. Savukārt, darba ceturtā nodaļā tiek analizēta izvirzītā pētāmā problēma un tās risinājuma priekšlikumi. Darbs tika izstrādāts balstoties uz teorētiskām un praktiskām zināšanām. Darbs kopumā izklāstīts 64 lappusēs, tajā iekļautas 3 tabulas un 28 attēli. Darbā izmantoti 24 literatūras avoti un pievienots viens pielikums.
Keywords tax free, muita, muitas zīmogs, īpaša parauga čeks.
Keywords in English tax free, custom, custom stamp, tax free form.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 16:29:39