Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu produkcijas eksporta iespējas Skandināvijas valstu tirgos”
Title in English “Export opportunities for Latvian wood production companies in Scandinavian markets”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor A.Orlovska
Reviewer Doc.I Pucens
Abstract Bakalaura darba autore Sandra Gradkovska izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu produkcijas eksporta iespējas Skandināvijas valstu tirgos”. Bakalaura darba mērķis ir noteikt konkurētspējīgāko Latvijas kokrūpniecības nozares produkciju eksportam Skandināvijas valstu tirgos. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek pētīta Latvijas kokrūpniecības nozare, tās vieta Latvijas rūpniecībā, attīstība, izejvielu un preču struktūra tirgū, kā arī produkcijas eksporta virzieni un tendences. Otrajā nodaļā tiek analizēta kokrūpniecības nozare Skandināvijas valstīs, tās attīstība un nozīme Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā, kā arī ir apkopoti un analizēti kokrūpniecības produkcijas eksporta struktūra un dinamika un izpētīts mērķa tirgus. Trešajā nodaļā tiek veikts atklātās salīdzinošās priekšrocības indeksa aprēķins visai kokrūpniecības nozarei un atsevišķām apakšnozarēm Latvijā un Skandināvijas valstīs, kā arī tiek veikta Latvijas kokrūpniecības nozares SVID analīze un izpētīti iespējamie kokrūpniecības uzņēmumu atbalsta instrumenti. Bakalaura darba rezultāti norāda uz kokrūpniecības, kā nozīmīgākās Latvijas rūpniecības nozares regulāru attīstību pēc 2010. gada, un lai to sekmētu arī turpmāk ir jāpalielina namdaru un galdniecības izstrādājumu eksporta apjoms uz Norvēģiju un koka mēbeļu, namdaru un galdniecības izstrādājumu un koksnes apstrādātās produkcijas eksports uz Dāniju, kur ir zemāka nozares un tās apakšnozaru salīdzinošā priekšrocība un ir pieprasījums pēc šiem izstrādājumiem. Jāpārskata uz Zviedriju eksportējamās produkcijas klāstu un, samazinot pirmapstrādes produkcijas eksportu, jāliek uzsvars uz koka mēbeļu un namdaru izstrādājumu eksportu, kā arī daļēji jānovirza uz Zviedriju eksportējamo koksni uz Lielbritāniju un Vāciju. Latvijas kokrūpniecības uzņēmumiem ir iespēja izmantot tādus atbalsta instrumentus kā LIAA īstenotais projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, LIAA biznesa inkubatori un Latvijas koka būvniecības klasteris un MORE-CONNECT projekts, kā arī regulāri jāpiedalās nozīmīgās nozares izstādēs, forumos, stendos, piemēram, „Wood business forum”, „Wood building Nordic”, „Wood industry expo 2016”, kuri norisināsies 2016. un 2017. gadā, lai piesaistītu pieprasījumu un vecinātu investīciju piesaisti nozarei. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 77 lappuses. Tajā ir iekļauti 26 attēli un 30 tabulas. Darbā izmantotas 47 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Kokrūpniecība, nozares, uzņēmumu produkcijas eksports, Skandināvijas valstu tirgi, salīdzinošās priekšrocības indekss, SVID analīze
Keywords in English timber production, industry, enterprise export opportunities, Scandinavian markets,revealed comparative advantage index, SWOT analysis
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 12:25:46