Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas kritēriju novērtējums”
Title in English "Evaluation of Criteria for Obtaining Authorised Economic Operator Authorization"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer I.Stipina, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba tēma ir atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas kritēriju novērtējums. Tēmas aktualitāte pamatota ar to, ka Latvijā atzītā ekonomiskā operatora atļauju ieguvuši tikai 23 komersanti, kas salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir neliels skaits, kā viens no iemesliem varētu būtu kritēriji kuri jāpilda uzņēmējiem, lai iegūtu atļauju. Tas ir iemesls, lai izpētītu atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas kritērijus un novērtēt tos. Darbs sastāv no trīs nodaļām, pirmajā nodaļā raksturota atzītā ekonomiskā operatora būtība, sertifikātu veidi, priekšrocības ko sniedz atļauja, salīdzinājums ar muitas brokeriem, Eiropas Savienības un Latvijas AEO statistika. Otrajā nodaļā tiek pētīti atzīto ekonomisko operatoru atļaujas iegūšanas kritēriji. Trešajā nodaļā sniedz novērtējumu AEO kritērijiem, pašnovērtēšanas anketai un izstrādā priekšlikumus. Bakalaura darba mērķis ir izprast atzītā ekonomiskā operatora atļaujas kritērijus, atļaujas iegūšanas procesu un novērtēt to, dodot priekšlikumus kā šo sistēmu uzlabot. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti šādi uzdevumi: - iepazīties ar atzītā ekonomiskā operatora jēdzienu, sertifikātu veidiem un priekšrocībām; - izskatīt un izanalizēt AEO kritērijus; - aplūkot Eiropas Savienības AEO statistiku; - izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta AEO sertifikācijas kārtību pēc noteiktajiem kritērijiem; - izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Bakalaura darba objekts ir atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšana. Priekšmets ir atzītā ekonomiskā operatora kritēriji, to atbilstība un efektivitāte, kā arī to izpilde un piemērošana. Darba praktiskā nozīme ir atzīto ekonomisko operatoru atļaujas iegūšanas kritēriju nepilnību konstatēšana un ieteikumi sistēmas uzlabošanai. Darba apjoms ir 61 lpp., 3 tabulas. Darbā izmantoto literatūras avotu skaits ir 20 vienības.
Keywords Atzītais ekonomiskais operators, AEO, AEO atļaujas iegūšanas kritēriji
Keywords in English Authorised Economic Operator, AEO
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 12:20:28