Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language UML profila izpēte topoloģiskai funkcionēšanas modelēšanai biznesmodelēšanas kontekstā
Title in English Research on UML Profile for Topological Functioning Modeling in the Context of Business Modeling
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
Reviewer
Abstract Šī pētnieciskā darba mērķis bija izpētīt UML profilu topoloģiskai funkcionēšanas modelēšanai un noteikt kādas ir šā profila spējas attēlot biznesa modelēšanai nepieciešamas koncepcijas. Mērķa sasniegšanai tika izpētītas vienotas modelēšanas valodas UML paplašināšanas iespējas ar UML profilu palīdzību, tika izanalizēti divi UML profili, t.i. UML profils TFMfMDA pieejai un UML 2 profils biznesa procesu modelēšanai. Tālāk tika veikta divu UML profilu analīze biznesa modelēšanas kontekstā, un UML profils TFMfMDA pieejai tika īstenots un pielietots reālam viesnīcas istabas rezervēšanas problēmabgabalam. UML profilu analīzes gaitā UML profilā TFMfMDA pieejai un UML 2 profilā biznesa procesu modelēšanai aprakstītie jēdzieni ir korelēti ar OMG grupas standarta „Biznesa procesu modelis un notācija" (BPMN) jēdzieniem. BPMN notācijā aprakstītus jēdzienus var uzskatīt par pamatu biznesa procesu modelēšanai. Analīzes gaitā tika parādīts, kādu problēmvides informāciju UML profili biznesa modelēšanai ir spējīgi definēt papildus, un kādu informāciju tie apraksta pilnīgi, daļēji, vai neapraksta vispār. UML profils TFMfMDA pieejai tika īstenots, pielietojot Papyrus 1.12.3 modelēšanas rīku. UML profila spējas aprakstīt topoloģisko funkcionēšanas modeli, sistēmas funkcionālas prasības, ciklu struktūru, attiecības starp funkcionālām prasībām un funkcionālām īpašībām, biznesa un sistēmas mērķus un lietotājus tika praktiski pierādītās uz reāla viesnīcas istabas rezervēšanas piemēra. Papildus tika sniegtas UML profila TFMfMDA pieejai uzlabošanas rekomendācijas, kuras var ņemt vērā profilu tālākai attīstīšanai. Maģistrā darbā ir 70 lappuses, 39 attēli, 3 tabulas, 1 pielikums un 24 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords UML,profils,TFMfMDA,topoloģiskais funkcionēšanas modelis,stereotips,BPMN,biznesa procesu modelēšana
Keywords in English UML,profile,TFMfMDA,topological functioning modeling,stereotype,BPMN,business process modeling
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 12.04.2011 18:05:10