Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ķīmisko faktoru ietekme uz strādājošo veselību un darba risku samazināšanas metodes ražošanas uzņēmumā
Title in English Chemical Factors Influence on Employees Health and Work Related Risk Reduction Methods in Manufacturing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Urbāne
Reviewer Dr.chem. S.Lavendele
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autore: Laura Birgere Maģistra darba vadītāja: Valentīna Urbāne, prof. Dr. chem., DCAK profesore Maģistra darba tēma: „Ķīmisko faktoru ietekme uz strādājošo veselību un darba risku samazināšanas metodes ražošanas uzņēmumā”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 81 lapas. Maģistra darbs satur 19 attēlus, 12 tabulas, 8 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 49 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir sniegt uzņēmumam ieteikumus, lai samazinātu ķīmisko vielu iedarbību uz strādājošo veselību stikla šķiedras izstrādājumu ražošanas uzņēmumā. Teorētiskajā daļā ir atspoguļota putekļu, acetona un stirola kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību, kā arī statistikas dati par arodslimībām un negadījumiem darbā Latvijā pēdējo piecu gadu laikā. Analītiskajā daļā ir aprakstīts stikla šķiedras izstrādājumu ražošanas process un kaitīgās vielas, kuras izdalās ražošanas procesā. Aplūkoti stikla šķiedras izstrādājumu ražošanas apjomi un stirola emisijas Eiropā. Praktiskajā daļā ir izvērtēti darba vides kaitīgo faktoru mērījumu rezultāti un izstrādāti priekšlikumi ķīmisko vielu iedarbības uz strādājošo veselību samazināšanai. Nozīmīgākie priekšlikumi: nomainīt esošās izejvielas pret mazāk kaitīgām vielām, palielināt ražošanas apjomus ar vakuuma tehnoloģiju un uzlabot esošās ventilācijas sistēmas efektivitāti, lai samazinātu ķīmisko vielu koncentrāciju darba vidē. Nomainīt darba laika organizāciju, lai saīsinātu ķīmisko vielu ekspozīcijas laiku. Atslēgas vārdi: stirols, bīstamība, acetons, ventilācija, emisijas. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Birgere L. „Ķīmisko faktoru ietekme uz strādājošo veselību un darba risku samazināšanas metodes ražošanas uzņēmumā”: Maģistra darbs/Darba vadītājs V. Urbāne – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2016 – 81 lpp.
Keywords stirols, bīstamība, acetons, ventilācija, emisijas
Keywords in English styrene, risk, acetone, ventilation, emissions
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 10:53:21