Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language “Preču muitošanas procesu analīze un uzlabošanas iespējas „RKF SIA “ATLAS” ”
Title in English “Analysis of Customs Clearance at the Production Company “ATLAS” Ltd. and Proposals for Improvement”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Mūsdienu pasauli un valsts ekonomiku ir grūti iedomāties bez preču eksporta un importa, tas ir iesaistīts jebkura cilvēka dzīvē un tā ir svarīga lieta ne tikai valsts līmenī, bet arī katra iedzīvotāja dzīvē atsevišķi. Preču importu vai eksportu ekonomikas valodā sauc par „starptautisko vai ārējo tirdzniecību” un to obligāti jāregulē, jākontrolē un jāseko līdzi izmaiņām valsts līmenī. Daudzās valstīs visas preces, kas tiek pārvietotas pāri robežai, jādeklarē un Latvija nav izņēmums. Uzņēmums RKF SIA „ATLAS” ir starptautiska līmeņa loģistikas centrs, kurš piedāvā operatīvus risinājumus kravu, kas tiek importētas Latvijā un eksportētas no Latvijas, transportēšanas jomā, ekspedīciju, pārkraušanu, uzglabāšanu, kravu plūsmas nodrošināšanu, visu dokumentu noformēšanu muitā. Tieši tāpēc muitošanas tēma uzņēmumam ir aktuāla un interesanta izpētīšanai no teorētiskā un praktiskā viedokļa. Diplomdarba nosaukums: Preču muitošanas procesu analīze un uzlabošanas iespējas RKF SIA „ATLAS”. Diplomdarba objekts: RKF SIA „ATLAS”. Diplomdarba mērķis: Uzņēmuma RKF SIA „ATLAS” muitošanas procesa un tā uzlabošanas iespēju analīze. Diplomdarba autore: Līna Horoško, darba vadītājs: Mg.oec., pr.doc. A.Gulbis. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām, katra no tām ir veltīta jautājumiem, kuri saistīti ar muitošanas procesu ārējā tirdzniecībā Latvijas valsts un uzņēmuma RKF SIA “ATLAS” līmeņos. Pirmajā nodaļā, pamatojoties uz informāciju no dažādiem literatūras un citiem informācijas avotiem, tika aprakstīta ārēja tirdzniecība, eksporta, importa nozīme. Tika aprakstīts muitošanas process un to reglamentējošā likumdošanas bāze. Otrā nodaļa veltīta uzņēmuma RKF SIA “ATLAS” raksturojumam un tā saimnieciskās darbības analīzei. Uzmanība pievesta uzņēmuma vēsturei un sniegtiem pakalpojumiem. Tika veikta finanšu darbības analīze periodā no 2011.g. līdz 2015.g. Trešajā nodaļā tika veikta uzņēmuma RKF SIA „ATLAS” muitošanas procesa un tā uzlabošanas iespēju analīze. Darba noslēgumā, pamatojoties uz darbā veikto pētījumu rezultātiem, tika izdarīti secinājumi. Darbā tika izmantotas literatūras un statistisko datu analīzes metodes (apstrāde, salīdzināšana, grupēšana). Darba apjoms ir 60 lpp., darbā ir 7 tabulas, 19 attēli un 2 pielikumi. Izmantoti 29 literatūras un citi informācijas avoti. Darbā tika izmantota zinātniski - ekonomiskā literatūra, likumdošanas akti, uzņēmuma RKF SIA „ATLAS” finanšu informācija un citi informācijas avoti.
Keywords ārēja tirdzniecība, imports, eksports, preču muitošanas process, RKF SIA „ATLAS”
Keywords in English foreign trade, import, export, custom process, production company “ATLAS” Ltd.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 10:28:38