Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa naftas produktiem ietekme uz ieņēmumiem un apriti Latvijā”
Title in English “Excise Tax on Mineral Oil Impact on Revenues and Market in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Bakalaura darba temats ir “Akcīzes nodokļa naftas produktiem ietekme uz ieņēmumiem un apriti Latvijā”, tā aktualitāte skaidrojama ar ikgadējo akcīzes nodokļa pieaugumu naftas produktiem un tā ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem, sabiedrības interesēm un nelegālo naftas produktu tirgus attīstību. Tieši akcīzes nodokļa ieņēmumi par realizētajiem naftas produktiem nes lielāko fiskālo devumu valsts budžetam starp visiem ar akcīzes nodokli apliekamajiem objektiem Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt akcīzes nodokļa likmju izmaiņu ietekmi uz ieņēmumiem Latvijas valsts budžetā un naftas produktu legālo apgrozījumu. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 1. Apskatīt akcīzes nodokļa reglamentējošos normatīvos aktus; 2. Apskatīt akcīzes nodokļa administrēšanas un kontroles principus Latvijā; 3. Analizēt akcīzes nodokļa naftas produktiem likmju izmaiņu no 2009. līdz 2016. gadam ietekmi uz ikgadējiem budžeta ieņēmumiem; 4. Novērtēt akcīzes nodokļa likmju izmaiņu ietekmi uz Latvijā realizēto (legālo) naftas produktu apjomu; 5. Veikt akcīzes nodokļa sloga degvielai un cenu salīdzinājumu Eiropas Savienības dalībvalstīs; 6. Izdarīt secinājumus un sagatavot priekšlikumus akcīzes nodokļa naftas produktiem pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā aplūkots akcīzes nodokļa regulējums un administrēšanas process Latvijā, kā arī akcīzes nodokļa naftas produktiem likmju izmaiņu dinamika no 2009. līdz 2016.gadam. Pirmajā nodaļā veikta arī naftas produktu patēriņa un gūto ieņēmumu analīze (no 2009. līdz 2016.gadam) . Otrajā nodaļā apskatīts akcīzes nodoklis naftas produktiem Eiropas Savienībā, nodokļa saskaņošana, kā ar akcīzes nodokļa sloga un degvielas cenu salīdzinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs. Bakalaura darba trešajā nodaļā apskatīti naftas produktu likmju piemērošanas politikas ietekmējošie faktori. Pētījumā izmantotas tādas metodes kā literatūras analīzes, datu salīdzināšanas un statistiskas datu apstrādes analīzes, kā arī grafiskā metode. Bakalaura darba praktiskā nozīme pamatojama ar darba izmantošanu izglītojošās konferencēs par akcīzes nodokļa degvielai likmju izmaiņām un to ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem. Bakalaura darba apjoms ir 61 lapaspuse, tajā iekļautas 5 tabulas, 18 attēli, 2 pielikumi un 60 atsauces uz izmantotajiem bibliogrāfiskajiem avotiem.
Keywords Akcīzes nodoklis, naftas produkti, degviela, ietekme uz ieņēmumiem, ietekme uz apriti, Latvija, ES
Keywords in English Excise tax, oil products, fuel, impact on revenue, impact on market, Latvia, European Union
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 23:15:46