Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Rēzeknes speciālās ekonomiskā zonas attīstības iespēju analīze”
Title in English "Analysis of Opportunities for Development of Rezekne Special Economic Zone"
Author Rolands Rumaks
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Autors ir izstrādājis bakalaura darbu, kura temats ir „Rēzeknes Speciālās Ekonomiskās zonas attīstības iespēju analīze”. Darba autors izvēlējās šo tematu, jo mūsdienās tas ir aktuāls. Vēsturiski starptautiskā tirdzniecība un brīvie nolīgumi ir bijuši par daudzu valstu un pasaules ekonomikas attīstības dzinējspēku. Latvija atrodas izdevīgā atrašanās vietā, tāpēc preču pārvadājumi vienmēr ir bijuši par svarīgu tautsaimniecības nozari, kura vienmēr ir pastāvējusi un tajā pašā laikā arī azartspēles vienmēr ir bijušas, to pastāvēšanai netraucē nekas. Rēzeknē speciālajā ekonomiskajā zonā, svarīgā transporta loģistikas un maģistrāļu krustpunktā, var radīt azartspēļu centru, piesaistīt kaimiņvalsts Krievijas iedzīvotājus, izmantot atvieglojumus, attīstīt tūrismu, radīt jaunas darbavietas un to visu regulēt var palīdzēt Muitas dienests. Autors darbā pēta kādu vietu starptautiskajā tirdzniecībā ieņem brīvās zonas. Darba mērķis ir noskaidrot un izanalizēt cik svarīgas starptautiskajā tirdzniecībā ir brīvās zonas. Tapat pateicoties tam, ka mūsu kaimiņvalstī Krievijā ir aizliegtas azartspēles rodas attīstības iespējas, kuras var izmantot Rēzeknes Speciālajā Ekonomiskajā zonā. Darba tapšanai tiek izmantoti akadēmiskie un zinātniskie resursi, kas pieejami grāmatās vai internetā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, pirmajā nodaļā tiek aplūkota vispārēja informācija par starptautisko tirdzniecību un informācija par brīvo ekonomisko zonu svarīgumu starptautiskajā tirdzniecībā. Otrajā nodaļā tiek izpētīts viens no veiksmīgākajiem atvērtās ekonomikas attīstības piemēriem. Ķīnas ekonomiskā attīstība pateicoties brīvajiem nolīgumiem vai brīvajām ekonomiskajām zonām. Tāpat tiek aplūkots kādas brīvās zonas darbojas Latvijas teritorijā, kādas ir to atšķirības un īpatnības. Trešajā nodaļā tiek pētīta kaimiņvalsts Krievija un ar to saistītā īpatnība - azartspēļu aizliegums tās teritorijā. Kādas var būt Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības attiecībā pret šo aizliegumu. Darbs sastāv no 66 lapas, tajā tika izmantoti 8 attēli, bibliogrāfiskajā sarakstā 24 izmantotās literatūras vienības, kā arī darbā ir pievienota Rēzeknes Speciālās Ekonomiskās zonas darbinieka intervijā sniegtā informācija.
Keywords Rēzeknes Specialā ekonomiskā zona, brīvā zona, azartspēles, muitas dienests, starptautiskā tirdzniecība
Keywords in English Rezekne Special Economical zone, free zone, gambling, customs service, international trade
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 19:45:56