Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošana pašvaldībās”
Title in English “The Application of the Real Estate Tax Discounts in the Local Governments”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošana pašvaldībās”. Darba mērķis – izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa un tā atlaižu piemērošanu pašvaldībās un izstrādāt priekšlikumus izmaiņām pašvaldību saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu, tā pilnveidojot nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piemērošanas kārtību. Darba uzdevumi: • iepazīties ar literatūru un normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma nodokli; • iepazīties ar pašvaldību raksturojumu un raksturojošajiem rādītājiem; • uz statistikas datu pamata analizēt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus un raksturot nekustamā īpašuma nodokļa lomu valsts un pašvaldības budžetos; • izpētīt pašvaldību saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtību, noteiktajiem atlaižu apmēriem; • izpētīt un salīdzināt, cik plaši pašvaldības izmanto likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzēto iespēju noteikt papildus nodokļu maksātāju kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides papildus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajām; • izvērtēt pašvaldību iespējas nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanā; • izstrādāt optimizētu nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtību, kas būtu iekļaujama pašvaldību saistošajos noteikumos; • izdarīt secinājumus par darba gaitā iegūto informāciju; • izstrādāt priekšlikumus pašvaldībām raksturīgo problēmu risināšanai un konstatēto nepilnību novēršanai nekustamā īpašuma nodokļa un tā atlaižu piemērošanas jomā. Darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana, bet darba pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas salīdzinājums pašvaldībās. Pētījuma pirmajā nodaļā tiek aprakstīta literatūra par nekustamā īpašuma nodokli. Tiek aplūkota teorija par nekustamā īpašuma nodokļa lomu valsts un pašvaldību budžetos. Otrajā nodaļā tiek raksturotas Skrīveru novada, Aizkraukles novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldības, tajās noteiktā kārtība, kādā tiek piemērotas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī analizēti iegūtie dati. Trešajā nodaļā tiek salīdzināta nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība pašvaldībās, tiek veikta iegūto datu analīze, kā arī izstrādāti priekšlikumi, kas būtu iekļaujami pašvaldību saistošajos noteikumos, lai optimizētu nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtību. Bakalaura darba apjoms ir 80 lapaspuses, tas sastāv no 3 daļām, 14 attēliem, 13 tabulām un 5 pielikumiem.
Keywords Nekustamā īpašuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošana pašvaldībās
Keywords in English Real estate tax, The application of the real estate tax discounts, local governments
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 16:40:39