Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Sociālās apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana attiecībā uz pensijām”
Title in English “Development of Social Security Contribution System Regarding on Pensions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Andrējeva
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbā „Sociālās apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana attiecībā uz pensijām” ir pētīta sociālās apdrošināšanas sistēmas daļa – vecuma pensiju sistēma, pārējie sistēmas elementi tiek aprakstīti vispārīgi. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo šobrīd iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs. Tas var izraisīt nākotnē nopietnas Valsts finansiālās problēmas izmaksāt iedzīvotājiem nopelnītās pensijas vai nodrošināt citus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Bakalaura darbā tiek izpētīta teorētiskā literatūra, zinātniskie raksti, normatīvie akti, veikti pensijas apmēra aprēķini, veikts Baltijas valstu pensijas sistēmas salīdzinājums un analīze, kā arī izstrādāti priekšlikumi sistēmas uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, kas sadalītas 8 nodaļās. Darbā ir 18 attēli, 23 tabulas un 1 pielikums. Kopējais lappušu skaits ir 75 lpp., neskaitot pielikumu. Pētījuma objekts ir sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā. Pētījuma priekšmets ir Latvijas pensiju sistēma, tās atkarība no veiktām sociālām iemaksām. Bakalaura darba mērķis noskaidrot vecuma pensijas vietu sociālās apdrošināšanas sistēmā un, balstoties uz Baltijas valstu pensiju sistēmu salīdzinājumu analīzi, izstrādāt priekšlikumus Latvijas pensiju sistēmas pilnveidošanai. Galvenie darba uzdevumi ir: 1. Iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas regulē sociālās apdrošināšanas jomu. 2. Iepazīties ar Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas būtību, sociālo iemaksu iekasēšanas kārtību, to ietekmi uz speciālo budžetu, noskaidrot vecuma pensijas aprēķināšanas kārtību. 3. Salīdzināt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pensiju sistēmas, izstrādāt priekšlikumus Latvijas pensiju sistēmas pilnveidošanai. Šī darba praktiskā vērtība ir veiktais Baltijas valstu pensiju sistēmu salīdzinājums un izstrādātie priekšlikumi Latvijas pensiju sistēmas uzlabošanai.
Keywords Sociālās apdrošināšanas sistēma, pensiju sistēma
Keywords in English Social security system, pension system
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 16:33:44