Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodoklis Eiropas Savienībā un tā pilnveidošanas iespējas Latvijā”
Title in English “Corporate Income Tax in European Union and it Improvement Possibilities in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ē.Niedrītis
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodoklis Eiropas Savienībā un tā pilnveidošanas iespējas Latvijā. Nodokļu politika ir katras valsts ekonomiskās attīstības un stabilitātes pamats. No tā uz kādiem pamatprincipiem nodokļu politika ir balstīta ir atkarīgas tautsaimniecības attīstības iespējas un iedzīvotāju labklājības līmenis. Valsts tautsaimniecības ekonomisko izaugsmi ietekmē uzņēmumu konkurētspēja. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana sekmē iekšzemes kopprodukta radīšanu un nodarbinātības līmeni. Uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai būtiska loma ir Uzņēmumu ienākuma nodoklim. Palielinot produkta pievienoto vērtību un ražojot inovatīvu produktu ir iespējams sekmēt eksporta izaugsmei. Panākt to var īstenojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa politiku, kura sniedz atbalstu uzņēmējdarbības jomā. Darba mērķis ir analizēt Uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu Eiropas Savienībā, izstrādāt pasākumus nodokļa pilnveidošanai Latvijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tiek risināti sekojošie uzdevumi: izpētīta Latvijas un Eiropas Savienības Uzņēmumu ienākuma nodokļa reglamentējošā tiesiskā bāze un veikta tās salīdzinošā analīze, veikta aptauja par nodokļa pilnveidošanas jomu noteikšanu un izstrādāti priekšlikumi, kas ir saistīti ar nodokļa pilnveidošanas iespējam Latvijā. Bakalaura darbs ir svarīgs gan teorētiski, gan praktiski, jo darbā tiek veikta salīdzinošā analīze, kas ļauj secināt par nodokļa politikas efektivitāti, ka arī izstrādāti praktiski priekšlikumi nodokļa pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trim nodaļām, kur pirmā nodaļā tiek pētīta nodokļu politikas un nodokļu elementu teorētiskie aspekti, otrā nodaļā veikta Uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinošā analīze un trešās nodaļas ietvaros izstrādāti priekšlikumi par nodokļa pilnveidošanas iespējam. Darba izstrādē izmantotas ekonomiskās analīzes, statistiskās analīzes, salīdzinošās analīzes, kvalitatīvā pētījuma, tabulas un grafiskās metodes. Bakalaura darba apjoms ir 61 lapas, kas satur 16 attēlus un 4 tabulas. Darbam ir pievienots 1 pielikums.
Keywords Uzņēmumu ienākuma nodoklis, pilnveidošanas iespējas
Keywords in English Corporate income tax, improvement possibilities
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 14:27:47