Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana betona izstrādājumu ražošanas uzņēmumā
Title in English Improvement of the System of Labor Protection, in Concrete Products Manufacturing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Urbāne
Reviewer Dr.chem. S.Lavendele
Abstract Maģistra darba nosaukums: Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana betona izstrādājumu ražošanas uzņēmumā. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darbs izstrādāts trīs daļās: teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Teorētiskajā daļā skaidrotas darba aizsardzības pamatnostādnes, atspoguļots darba aizsardzības vēsturiskais pamats Eiropā un Latvijā, sniegts darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu raksturojums, analizēti dominējošie darba vides riski un to novērtēšanas iespējas. Analītiskajā daļā salīdzinātas ķīmisko vielu reglamentējošās sistēmas Eiropā, Japānā un ASV. Aprakstītas Krievijas darba aizsardzības normatīvu prasību atšķirības. Raksturots betona izstrādājumu ražošanas uzņēmums, kurā tika pētīta darba aizsardzības sistēma un sniegts uzņēmumā izveidotās darba aizsardzības sistēmas novērtējums. Praktiskajā daļā sniegti darba vides un darba vietas risku novērtējumi. Atspoguļoti veiktie mērījumi un darba vides riska aprēķini. Analizēti ar anketas palīdzību iegūtie strādājošo atbilžu rezultāti, lai petitu darba vides problēmas. Maģistra darba beigās formulēti secinājumi un doti priekšlikumi darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai uzņēmumā. Galvenie informācijas avoti: Maģistra darba izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti darba aizsardzības jomā, valsts statistikas dati, literatūra ar darba aizsardzības tematiku, internetā pieejamie resursi, studiju lekciju materiāli un uzņēmuma darba aizsardzības dokumentācija. Izmantotās informācijas bibliogrāfija noformēta atbilstoši valsts standartam LVS ISO 690:2010. Bibliogrāfijas organizēšanai un noformēšanai tika izmantots Microsoft Word iebūvētais atsauču rīks. Maģistra darbs izpildīts uz 100 lapām. Maģistra darbs satur 30 tabulas, 23 attēlus, 11 aprēķinu formulas, 42 literatūras/ informācijas avotus un 3 pielikumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzības sistēma, betona izstrādājumu ražošanas uzņēmums
Keywords in English Occupational Safety System, Concrete Product Manufacturing Company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 12:43:13