Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ražošanas komercfirmas “ATLAS”SIA muitas noliktavas optimizācija”
Title in English “Customs Warehouse Optimization of a Production Company “ATLAS” Ltd.”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darbs “Ražošanas komercfirmas “ATLAS” SIA muitas noliktavas darbības optimizācija” ir ticis izstrādāts latviešu valodā. Kārtējās ekonomiskās krīzes un asas biznesa konkurences apstākļos jautājumos, kas skar uzņēmuma maksātspēju, ir ieinteresēta jebkura uzņēmuma vadība neatkarīgi no uzņēmuma sniegto pakalpojumu vai uzņēmējdarbības veida. Uzņēmuma maksātspēja raksturo uzņēmuma līdzekļu struktūru un atspoguļo uzņēmuma spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Ja uzņēmumam ir stabila maksātspēja, tad tas ir elastīgs, un īsā laika posmā var pielāgoties pastāvošajām tirgus tendencēm un klientu prasībām, tādā veidā nostiprinot savu vietu tirgū. Darba tēma šobrīd ir ļoti aktuāla, jo kārtējās ekonomiskās krīzes apstākļos gandrīz ikviens uzņēmums vēlas vai ir spiests optimizēt savu darbību – ieguldīt brīvos finanšu līdzekļus sava uzņēmuma attīstībā, rentabli izmantot jau ieguldītos līdzekļus, paaugstināt sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un samazināt ražošanas izmaksas, tādā veidā gūstot maksimālu peļņu. Bakalaura darba mērķis ir muitas noliktavas darbības optimizācija atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, kas sekmētu jaunu klientu piesaisti uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Darba pirmajā daļā sniegta teorētiskā informācija par muitas noliktavu darbību un praktiskā informācija par Ražošanas komercfirmas “ATLAS” SIA muitas noliktavas darbību. Otrajā daļā veikta Ražošanas komercfirmas “ATLAS” SIA finanšu analīze un likviditātes aprēķins, balstoties uz kuru izdarīts bankrota iespējas novērtējums. Apskatīta uzņēmuma pamatdarbības lejupslīdes ietekme uz tā finanšu stāvokli un veikta SVID analīze, ar kuras palīdzību noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās īpašības. Darba trešajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma bankrota iespējas novēršanai un noliktavas darbības optimizācijai. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 66 lappuses un tā sastāvā ir iekļauti 7 attēli, 13 tabulas, 4 formulas un pievienoti 3 pielikumi.
Keywords "Atlas" muitas noliktava optimizācija, finanšu analīze, SVID analīze, bankrota iespējas novērtējums
Keywords in English "Atlas" customs warehouse optimization, financial analysis, SWOT analysis, evaluation of the probability of bankruptcy
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.05.2016 18:09:34