Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana”
Title in English “Improvement of Administration of Personal Income Tax”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana”. Maģistra darba mērķis ir analizēt personu ienākuma nodokļa deklarēšanas procesu un gada ienākumu deklarāciju pārbaudes procesu. Analīzes rezultātā nosakot galvenās problēmas un piedāvājot to risinājumus, pamatojoties uz autores teorētiskajām zināšanām un praktisko pieredzi. Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un atvieglojumu ietekmes analīzi; izpētīt personu ienākumu deklarēšanas procesu un veikt tā salīdzināšanu ar Baltijas valstu pieredzi nodokļa deklarēšanas pārbaudē; sniegt priekšlikumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanai, kā arī izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus administrēšanas pilnveidošanā. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā ir apskatīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā, kā arī veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un atvieglojumu ietekmes analīze. Tika padziļināti pētītas nodokļa likmes, atvieglojumu apmērs un to ietekme uz iedzīvotāju ienākuma līmeni. Veikta datu salīdzināšana un izmaiņu analīze. Otrā daļa ir veltīta personu ienākuma deklarēšanas procesa analīzei un Baltijas valstu pieredzes analīzei gada ienākumu nodokļa administrēšanā. Autore pētīja iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādājamajiem ietekmi, kā arī attaisnoto izdevumu deklarēšanas procesu. Trešajā daļā ir analizēta diferencētā neapliekamā minimuma ieviešana un administrēšana, kā arī tiek veikta gada ienākumu deklarāciju pārbaudes procesa analīze un izvirzīti priekšlikumi šī procesa pilnveidošanai. Maģistra darba apjoms ir 80 lapas, tajā iekļauti 12 attēli un 8 tabulas. Tā izstrādē tika izmantots 41 literatūras avots.
Keywords iedzīvotāju ienākuma nodoklis, gada ienākumu deklarācija
Keywords in English Personal Income tax, personal income declaration
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.05.2016 13:28:11