Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Satiksmes līdzekļu skaitīšanas sistēmas analīze un attīstības iespējas” („Autoceļa N – P projekts”)
Title in English „Analysis and Development of Vehicles Counting System” („Project of road N-P”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer B.Jeļisejevs, AS "LVC"
Abstract Bakalaura darba (ar inţenierprojekta) autors: RTU Transportbūvju studiju programmas students Normunds Popmanis. Bakalaura darba (ar inţenierprojektu) tēma: ‗‗Satiksmes līdzekļu skaitīšanas sistēmas analīze un attīstības iespējas‘‘ (Autoceļa N – P projekts) Bakalaura daļa sastāv no ievada, trijām nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un literatūras avotu saraksta. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt esošo situāciju nozarē un balstoties uz to pētīt attīstības iespējas, ľemot piemērus no ārvalstu pieredzes. Izmantojot pētījumu metodes (teorētiskās, analītiskās un ilustratīvo). Bakalaura darba daļas pirmajā nodaļā tiek raksturota esošā situācija Latvijā – vēsture, izmantotās metodes, aktuālās problēmas nozarē. Otrajā nodaļā tiek aprakstītas un ilustrētas populārākās skaitīšanas metodes. Trešajā nodaļā tiek aprakstītas attīstības iespējas Latvijā un Rīgā par pētāmajiem objektiem izvēloties problemātiskās vietas. Inţenierprojekta daļas tēma ‗‗Autoceļa N – P projekts‘‘ tiek veikts autoceļa P92 posms no ‗‗Pīlādţu mototrases‘‘ līdz krustpjumam P89 rekonstrukcijas projekts. Trases kopgarums – 2050m, brauktuves platums – 7,00m, Rekonstrukcijas rezultātā tiks sakārtota ūdens novades sistēma, nodrošināta droša gājēju un velo satiksme, nodrošināts satiksmes drošības līmenis ceļa mezglā, izveidota satiksmes slodzēm atbilstoša ceļa sega. Izveidotas jaunas pieturvietas. Bakalaura darba (ar inţenierprojektu) kopapjoms ir 156 lpp. Darbā iekļauti: 69 attēli, 20 tabulas, 22 autora veidotas illustrācijas, 10 rasējumi. Darba veikšanai izmantots 103 literatūras avots.
Keywords Satiksmes līdzekļu skaitīšanas sistēma
Keywords in English vehicle counting system
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 10.05.2016 14:17:55