Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu risku vadība farmācijas nozares uzņēmumā”
Title in English “Tax Risk Management at the Pharmaceutical Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle
Abstract Izvairīties no riska nav iespējams, bet to var paredzēt, novērtēt un censties pret to nodrošināties, samazināt riska pakāpi. Risks var būt saistīts ar visu valsti kopumā, ar to nozari, kurā darbojas uzņēmums, kā arī ar konkrētā uzņēmuma darbību. Ikvienas nozares uzņēmums nav pasargāts no nodokļu riskiem. Nodokļu likumdošana tiek nepārtraukti papildināta gan Latvijā, gan citās valstīs, kur darbojas uzņēmums. Tāpēc nodokļu konsultācijās arvien plašāk tiek piedāvāts nodokļu risku vadības pakalpojums konkrētās saimnieciskās darbības veicējiem. Tā ietvaros tiek pētīta uzņēmuma struktūra, īpatnības un vajadzības, lai apzinātu un novērstu nodokļu riskus uzņēmuma iekšienē. Piemēram, nosakot uzņēmuma darījuma riskus, vadības riskus, atbilstības un grāmatvedības riskus. Tos apkopojot un analizējot, tiek izstrādāts pasākumu plāns, kas palīdz novērst potenciālos nodokļu riskus arī nākotnē. Pētījuma objekts: Farmācijas nozares uzņēmums, kurš nodrošina farmācijas tirgū uztura bagātinātājus. Pētījuma priekšmets: Nodokļu risku vadības process farmācijas nozares uzņēmumā, kurš nodrošina farmācijas tirgū uztura bagātinātājus. Darba mērķis: Izpētīt un novērtēt nodokļu risku vadību farmācijas nozares uzņēmumā, apzinot tā īpatnības, struktūru, problēmas, un izstrādāt priekšlikumus to atrisināšanai. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt un analizēt farmācijas nozari, tirgus dalībniekus; 2. Noteikt farmācijas tirgus dalībniekus īpatnības, pētot to reglamentējošos aktus; 3. Raksturot nodokļu risku vadības būtību; 4. Izpētīt tipiskos nodokļu riskus farmācijas nozarē un konkrētā uzņēmumā; 5. Novērtēt nodokļu risku vadības metodes farmācijas nozares uzņēmumā; 6. Izstrādāt praktiskus risinājumu nodokļu risku vadībā farmācijas nozares uzņēmumā; 7. Izstrādāt priekšlikumus nodokļu risku vadības stratēģijas pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapas pusēm, 3 galvenajām iztirzājuma nodaļām, 2 teorētiskajā un praktiskās nodaļas, 12 apakšnodaļām. Darba izstrādē izmantoti 45 informācijas avoti, 18 attēli un izveidotas 8 tabulas. Aprakstītā pētījuma rezultātā ir radušies 16 secinājumi un 5 priekšlikumi. Darbam pievienots 1 pielikums.
Keywords Nodokļu risku vadība, farmācijas nozare, uztura bagātinātāji, uzņēmuma nodokļu riski un to vadība
Keywords in English Tax risk management, pharmaceutical, nutritional supplements, the company's tax risks and their management
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 09.05.2016 18:53:49