Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language AS Latvijas Finieris stratēģija saplākšņa produktu tirgus daļas palielināšanai ASV
Title in English JSC Latvijas Finieris Penetration Strategy for the United States Plywood Products Market
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor I.Eglīte
Reviewer P.Nazarova
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “AS “Latvijas Finieris” stratēģija saplākšņa produktu tirgus daļas palielināšanai ASV”. AS “Latvijas Finieris” ir Latvijā dibināts uzņēmums, kura pamatprodukts ir bērza saplāksnis, un pamatdarbība ir produkcijas pārdošana uzņēmumiem. AS “Latvijas Finieris” ir kļuvis par starptautisku uzņēmumu grupu ar 8 ražošanas rūpnīcām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Uzņēmuma attīstības stratēģijā ir noteikts mērķis līdz 2020. gadam palielināt ikgadējos pārdošanas apjomus par 40 %. Maģistra darba mērķis ir novērtēt AS “Latvijas Finieris” iespējas palielināt produkcijas pārdošanas apjomus ASV tirgū, noteikt tam piemērotāko produkta lietotāju nozari un piemērotāko pārdošanas apjomu palielināšanas stratēģiju. Maģistra darba mērķa sasniegšanai autors ir veicis novērtēšanu sekojošā secībā: uzņēmuma spējas paplašināt pārdošanu ārvalstīs, ASV tirgus iespējas un piemērotākās produkta lietotāju nozares, konkurentu novērtējums, pārdošanas apjomu palielināšanai piemērotākās stratēģijas izvēle un tai piemērotāko nozaru izvirzīšana, stratēģiju scenāriju izveidošana, piemērotākās stratēģijas izvēle un ieviešanas grafika apraksts. Darba noslēgumā autors apraksta rekomendācijas AS “Latvijas Finieris” pārdošanas apjoma ASV palielināšanai. Darbs ir veidots uz faktiska uzņēmuma vajadzību izpētes pamata. Darba gaitā autors ir apskatījis deviņas dažādas uzņēmuma, vides un produktu novērtēšanas un mārketinga teorijas. Datus autors ir ieguvis veicot intervijas ar AS “Latvijas Finieris” personālu, analizējis uzņēmuma sniegto informāciju, analizējis vispārējo un speciālo informāciju par saplākšņa tirgu ASV un Eiropā, par piemērotajām produkta lietotāju nozarēm ASV, un analizējis uzņēmuma konkurentu publiskoto informāciju. Datu analizēšanai autors ir izmantojis datu grupēšanu un salīdzināšanu pēc autora izvirzītajiem kritērijiem. Maģistra darbs izstrādāts angļu valodā. Maģistra darbā ir 13 tabulas, 17 attēli, 16 pielikumi. Datu iegūšanai ir izmantots: 51 rakstveida avots un 4 intervijas.
Keywords Mārketinga stratēģija, Tirgus daļas palielināšana, ASV saplākšņa tirgus, Latvijas Finieris
Keywords in English Strategic marketing, Market penetration, The US plywood market, Latvijas Finieris
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 05.05.2016 12:35:16