Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Elastīga darba stila modeļa izveide izmantošanai zināšanu intelektuālā darba veicējiem B:B uzņēmumos
Title in English Development of a Flexible Work Style Model to be Applicable in B:B Knowledge Worker Companies
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor D.Ērgle
Reviewer G.Mathers
Abstract Darba nosaukums: “Elastīga darba stila modeļa izveide izmantošanai zināšanu intelektuālā darba veicējiem B:B uzņēmumos.” Darba mērķis: Elastīgs darba stils ir kļuvis par neatņemamu praksi uzņēmējdarbībā, it īpaši vidē, kurā darbojas intelektuālā darba veicēji. Tomēr Latvijā ir pieejams salīdzinoši maz informācijas, kā veiksmīgi veidot elastīgā darba stila modeli ar mērķi gūt maksimālu labumu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai. Tāpēc ir nepieciešams paplašināt zināšanu bāzi, lai uzņēmumi spētu pieņemt pareizus lēmumus elastīga darba modeļa izveidē un ieviešanā Latvijā. Maģistra darba mērķis ir sniegt pārskatu par elastīga darba stila dimensijām, to ietekmi uz uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu B:B organizācijās, ietekmi uz darbinieku produktivitāti, motivāciju, lojalitāti un attiecīgi izstrādāt rekomendācijas elastīga darba stila modeļa izveidei un ieviešanai. Maģistra darba izstrāde balstīta uz literatūras pārskatu, analīzi un darba autoru veiktajiem pētījumiem: - kvantitatīva aptauja (interneta vidē); - padziļinātas intervijas ar Latvijas uzņēmumu vadītājiem, kur daļēji vai pilnībā jau tiek praktizēts elastīgais darba stils. Darbā ir atrodamas: 4 tabulas, 10 diagrammas, 26 grafiki, 1 pielikums. Darba valoda ir angļu valoda.
Keywords cilvēkresursu vadība, elastīgs darbs stils, motivācija, produktivitāte, radošums, talantu noturēšana, darba – privātās dzīves balanss
Keywords in English human resource managment, flexible work style, motivation, productivity, creativity, talent retention, work – life balance
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 05.05.2016 10:31:48