Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Finanšu analīzes risinājumi muitas pārkāpumu identificēšanai”
Title in English "Solutions of Financial Analysis for Identification of Customs Offenses"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor R.Zukuls
Reviewer M.Jurušs, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Abstract Par bakalaura darba aktualitāti ir izvēlēti finanšu analīzes risinājumi muitas noteikumu pārkāpumu identificēšanai. Jebkurš komerciālais darījums ar Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti ir starptautiskās tirdzniecības akts. Tas tiek deklarēts un ziņas par to tiek iesniegtas finanšu atskaišu veidā Valstis ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Regulāri, saskaņā ar nacionāliem tiesību aktiem, tiek arī iesniegtas atskaites par komersanta saimniecisko darbību. Iesniegtās atskaites ir iespējams pētīt, veikt pārkāpumu izdarīšanas risku analīzi, novērtējumu un rezultātā pieņemt lēmumu par finanšu revīzijas izdarīšanas nepie¬cie¬šamību. Šāds risinājums ļaus ietaupīt Valsts ieņēmumu dienesta cilvēku un finanšu resursus, atvieglos ierēdņu darbu un papildinās VID rīcībā esošās datorizētās nodokļu maksātāju riska novērtēšanas sistēmas izmantošanas iespējas, kas pilnībā atbilst VID apstiprinātai stratēģijai un Muitas pārvaldes personāla politikai. Darba saturā ir 3 nodaļas, 99 lappuses, 21 tabula, 1 attēls un 1 pielikums uz 32 lappusēm.
Keywords finanšu analīze, muitas noteikumu pārkāpumu identificēšana. finanšu atskaites, Elektroniskā deklarēšanas sistēma
Keywords in English financial analysis, identifying violations of customs regulations, financial reports, Electronic declaration system
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 27.04.2016 10:57:11