Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustāmā īpašuma nodokļu analīze un tā ietekme uz Bauskas novada budžetu”
Title in English “Real Estate Tax Analysis and its Impact on the Budget of the Bauska District”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma "Nekustamā īpašuma nodokļa analīze un tā ietekme uz Bauskas budžetu" ir izvēlēta, pamatojoties uz šodienas jautājumu loka aktualitāti, kas attiecināma uz bakalaura darba autora pētāmajiem jautājumiem - nekustamā īpašuma nodokļa likmēm un piemērojamām atlaidēm un atvieglojumiem, kontekstā ar pašvaldību interesi saņemt lielākus ieņēmumus savos budžetos. Autora bakalaura darba pētījums sadalīts 3 nodaļās, darbs sastāv no 66 lappusēm. Bakalaura darbā iekļautas 7 tabulas, 11 attēli, atsauces uz 40 literatūras avotiem. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt nekustamā īpašuma nodokļa nozīmi Latvijā, kā arī izvērtēt tā ietekmi uz Bauskas novada pašvaldības budžetu. Kā bakalaura darba hipotēze ir izvirzīta: nekustamā īpašama nodoklim ir būtiska nozīme pašvaldību budžetos, bet to var izmantot arī kā instrumentu gan uzņēmējdarbības veicināšanai, gan ietekmes uz vidi mazināšanai, gan sociālam atbalstam. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir noteikti šādi uzdevumi: 1) Analizēt nodokļu politiku nekustamam īpašumam Latvijā; 2) Novērtēt pašvaldību lomu nodokļa adminstrēšanā; 3) Izvērtēt nekustamā īpašuma nodokļa galveno elementu ietekmi; 4) Apzināt citu valstu pieredzi; 5) Novērtēt nekustamā īpašuma administrēšanu konkrētā pašvaldībā - Bauskas novadā; 6) Sniegt priekšlikumus nodokļa pilnveidošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā autors analizē Latvijas nodokļu sistēmu, tās būtību, funkcijas, informāciju par nodokļiem un konkrēti par nekustamā īpašuma nodokļa nozīmi Latvijas valsts budžetā. Analizēts nekustamā īpašuma nodoklis, tās likmes un piemērojamie atvieglojumi un atlaides. Otrajā nodaļā autors sniedz teorētisku ieskatu, kā tiek veidots nekustamā īpašuma nodoklis, likmes un nodokļa iekasēšanas kārtība, arī nodokļa bāzes novērtēšana, jeb kadastrālā vērtība, kā arī izvērtēta citu valstu pieredze. Trešajā nodaļā darba autors ir pētījis nekustamā īpašuma nodokļa ietekmi uz Bauskas novada budžetu, kā arī sniegti praktiski ieteikumi nekustamā īpašuma nodokļa uzlabošanai gan valsts līmenī, gan pašvaldībā.
Keywords Bakalaura darba tēma "Nekustamā īpašuma nodokļa analīze un tā ietekme uz Bauskas budžetu" ir izvēlēta, pamatojoties uz šodienas jautājumu loka aktualitāti, kas attiecināma uz bakalaura darba autora pētāmajiem jautājumiem - nekustamā īpašuma nodokļa likmēm un piemērojamām atlaidēm un atvieglojumiem, kontekstā ar pašvaldību interesi saņemt lielākus ieņēmumus savos budžetos.
Keywords in English The theme "Real Estate Tax Analysis and its Impact on the Budget of the Bauska District" is selected because of actual relevant issues nowadays - property tax rates and incentives in the context of local interest to get more revenue in municipality budget.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.04.2016 16:15:16