Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language TEKSTILATKRITUMU PĀRSTRĀDE
Title in English TEXTILE WASTE RECYCLING
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.Sc.ing. Ilze Baltiņa
Reviewer Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents, Habil. Dr. Sc.ing. Guntis Strazds
Abstract Lelde Tiļļa Tekstilatkritumu pārstrāde, [Maģistra darbs] Rīgas Tehniskā Universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2016. Nākotnes mērķi aizvien vairāk saistās ar pārstrādātiem materiāliem - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas paredz, ka Eiropas dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai līdz 2020. gadam sasniegtu, ka vismaz 50% no kopējiem atkritumiem tiek otrreizēji izmantoti vai pārstrādāti. Šobrīd lielākoties Latvijas tekstilrūpniecības uzņēmumi radušos tekstilatkritumus glabā noliktavās vai nogādā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos, kur šie tekstilatkritumi kopā ar sadzīves atkritumiem tiek sadedzināti vai noglabāti poligonos. Tāpēc, lai mazinātu šos uzkrājumus, arī Latvijas tekstilrūpniecības uzņēmējiem ir jārosina interese arvien vairāk domāt par ražoto atkritumu pārstrādi jaunos materiālos. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, cik perspektīvi Latvijā ir uzsākt neausto drānu ražošanu no pārstrādātiem tekstilatkritumiem. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta atkritumu klasifikācija - to pārstrādes reglamentu nosacījumi, atkritumu apsaimniekošanas iespējas un tekstiliju otrreizējā izmantošana Latvijā. Izpētīti pārstrādātās dzijas un neausto drānu iegūšanas tehnoloģiskie procesi. Otrajā daļā izpētīts neausto drānu ražošanas process no pārstrādātiem tekstilatkritumiem, kas ietver tehnoloģiskās iekārtas, to parametrus un izmaksas. Tiek analizēta neausto drānu produktu izstrāde, atkarībā no šķiedrmateriāla veida. Aprakstīti veiktās aptaujas rezultāti, kurā ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas starpniecību noskaidrots esošo tekstiliju atkritumu uzkrājums Latvijas uzņēmumos. Veikta SVID analīze, nosakot tekstilatkritumu pārstrādes ražošanas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, ar kuriem ražošana varētu sastapties. Trešajā daļā aprakstīts projekta izveides process un analizēti ekonomiskie rādītāji. Izzinātas Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanas iespējas, kas atbilstu šāda veida ražošanai. Maģistra darba apjoms ir 71 lapaspuses, tajā izmantoti 33 attēli, 10 tabulas, 7 formulas un 2 darbā iesieti pielikumi, kā arī papildus mapē pievienoti pārstrādāto tekstilatkritumu paraugi - šķiedras, dzija un neaustas drānas.
Keywords tekstilatkritumi, tekstilatkritumu otrreizējā pārstrāde, neausto drānu ražošana
Keywords in English textile waste, textile waste recycling, nonwoven fabric manufacturing
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.02.2016 11:24:59