Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language SC „Ziepniekkalns” tvaika katla nopūšanas sistēmas darbības analīze un uzlabošanas perspektīvas
Title in English DHP „Ziepniekkalns” Steam Boiler Blowdown System Performance Analysis and Improvement Prospects
Department
Scientific advisor M.sc.ing. Marijans Valpēteris
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
Abstract Maģistra darba tēma ir „SC „Ziepniekkalns” tvaika katla nopūšanas sistēmas darbības analīze un uzlabošanas perspektīvas”, un šī darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Reinis Ozoliņš. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot galvenos tvaika katla ūdens, piebarošanas ūdens un tvaika kvalitātes ietekmējošos parametrus un to ietekmi uz iekārtu darbību. Izpētīt katla nopūšanas sistēmas ietekmi uz katla ūdens kvalitāti. Analizēt siltumcentrāles „Ziepniekkalns” tvaika katla nopūšanas sistēmas darbību un izskatīt sistēmas uzlabošanas perspektīvas. Lai sasniegtu darba mērķi, bija nepieciešams iepazīties ar ūdens apgādes un ķīmiskās sagatavošanas sistēmu, ūdens kvalitātes normām un to kontroli. Lai analizētu esošās nopūšanas sistēmas darbību, ar eksperimentu un aprēķinu palīdzību, tika noteikti esošās sistēmas raksturojošie lielumi. Lai izvērtētu automātiskas sistēmas izbūves perspektīvu, tika aprēķināti nepieciešamie sistēmas parametri, aprakstīta sistēmas aparatūra un iegūtās vērtības salīdzinātas ar esošo sistēmu. Darba gaitā tika izdarīti secinājumi par nopūšanas sistēmas darbības ietekmi uz piebarošanas ūdens apjomu un katla ūdens parametriem. Tika aprēķināts, kādu ūdens apjomu iespējams ietaupīt, uzstādot automātisku nopūšanas sistēmu. Darba nobeigumā tika izvēlēta automātiskas nopūšanas sistēmas aparatūra. Darbs sastāv no 75 lapas pusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 9 tabulām, 21 attēla, 9 pielikumiem un 1 rasējuma. Darba izstrādē izmantoti 42 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Tvaika katla nopūšanas sistēma, periodiska nopūšana, nepārtrauktā nopūšana, automātiska nopūšanas sistēma, tvaika katla ūdens kvalitāte, tvaika kvalitāte, tvaika separators, tvaika katla ūdens kvalitātes normas, ķīmisko elementu ietekme uz tvaika katla un tvaika turbīnas darbu
Keywords in English Steam boiler blowdown system, periodic blowdown, continuous blowdown, automatic blowdown system, steam boiler water quality, steam quality, steam separator, steam boiler water quality standards, chemical elements impact on steam boiler and a steam turbine work
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 22.01.2016 13:51:17