Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Muzeju arhitektūra Latvijā
Title in English Museum Architecture of Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor I. Rukmane-Poča
Reviewer Asoc.prof. A.Ulme
Abstract Muzeju pirmsākumi meklējami tālā senatnē, kad radās interese kolekcionēt pagātnes liecības. 18. gadsimtā lielo pārmaiņu laikā sāka celt speciāli muzejam paredzētas ēkas un tās kļuva publiski pieejamas. Kopš tā laika tiem ir liela nozīme sabiedrības izglītošānā. Muzejiem jābūt aicinošiem, lai apmeklētajiem būtu interese tos apmeklēt. Kā arī būtiski ir radīt ilgtspējīgus un pārdomātus muzejus, lai tajos varētu, ne tikai pilnvērtīgi izmantot muzeja resursus eksponējot un krājot, bet arī saglabāt tos nākamajām paaudzēm. Bakalaura darbs sastāv no trim nodaļām, tajās pētīta muzeju arhitektūras vispārējā vēsturiskā kopaina un muzeju arhitektūras attīstības tendences. 1. nodaļā tiek pētītas muzeju vēsturisko funkciju un ēku tipa izmaiņas, apkopojot laika posmu no antīkās pasaules līdz mūsdienām. 2. nodaļā tiek sniegts raksturojums par muzeju attīstības programmām Latvijā no 2000. gada līdz mūsdienām un pētīta arhitektoniski telpiskās plānošanas esošā situācija muzejos Latvijā un ārzemēs. 3. nodaļā tiek apkopoti rezultāti un izdarīti secinājumi par muzeju projektēšanas vadlīnijām, pētot Latvijas Republikas likumdošanu un ārvalstu pieredzi. Kā arī analizēti dažādu muzeju arhitektūras piemēri Latvijā un ārzemēs. Darbu noslēdz secinājumi, kas balstīti uz izpētītiem zinātniskās literatūras informācijas un interneta avotiem. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Signes Veinbergas bakalaura darbs “Muzeju arhitektūra Latvijā” sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām, secinājumiem. Teorētisko izpēti papildina studiju projekta ietvaros izstrādātais Laikmetīgās mākslas muzeja vietas analīze un tā attīstības priekšlikums. Bakalaura darbs sastāv no 48 lapaspusēm, 46 attēliem, 2 pielikumiem un 55 izmantotas informācijas avotu vienībām.
Keywords Atslēgas vārdi: muzeju arhitektūra, plānošana, kultūra, māksla.
Keywords in English Keywords: museum architecture, planning, culture, art.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 14:47:28