Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daudzdzīvokļu namu pagalmu kvalitātes vides psiholoģijas kontekstā
Title in English The Qualities of Courtyards of Multiapartment Buildings in the Context of Environmental Psychology
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S. Treija
Reviewer Lekt. S. Levāne
Abstract Rīgā padomju periodā triecientempā uzbūvēti 13 jauni mikrorajoni. Vien 30 gados tapuši daudzi kvadrātmetri dzīvojamās platības, kuras cilvēki izmanto vēl šodien. Diemžēl publiskā ārtelpa šo projektu ietvaros vairumā gadījumu palikusi neatrisināta. Bakalaura darbā secināts, ka ārtelpas estētiskais tēls iespaido šīs vides izmantotāju uzvedību. Liela daļa sabiedrības šajā vidē ikdienā labprātāk neuzturas, te novērotas pat noziedzīgas darbības un huligānisms. Darbā izvirzīta tēma par publiskās ārtelpas arhitektoniskajiem risinājumiem kā sociālās integrācijas veicināšanas instrumentu. Izpētot vides psiholoģijas teorijas par arhitektonisko elementu ietekmi uz cilvēka smadzeņu darbību, darba ietvaros izstrādāta vides psiholoģijas novērtējuma skala. Vides elementi cilvēka psihē spēlē stresoru lomu, kuri ietekmē koncentrēšanos un komunicēšanas spējas; šo elementu pārsātinājums vai gluži otrādi – trūkums, izraisa traucējumus gan fizioloģiski, gan psihiski. Savukārt, ja tie ir līdzsvarā – cilvēks telpā jūtas labi, ir spējīgs novērtēt situāciju un labprātāk nododas saskarsmei. Vides psiholoģija ietekmē daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju socializāciju. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt daudzīvokļu namu pagalmu telpiskās un psiholoģiskās kvalitātes viena mikrorajona ietvaros – analizējot labiekārtojuma risinājumu jaunā projektā, kā arī padomju perioda pagalmā, un, intervējot iedzīvotājus, tika izvērtētas socializācijai un sabiedrības integrēšanai radītās iespējas pagalma ietvaros. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Rasas Grāvītes bakalaura darbs sastāv no trīs analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota grafiskā daļa un iedzīvotāju intervijas. Bakalaura darbs sastāv no 69 lpp. 37 attēliem, 6 pielikumiem un 39 izmantotās informācijas avotu vienībām. Atslēgas vārdu: Vides psiholoģija, Sabiedrības integrācija, Publiskā ārtelpa
Keywords Vides psiholoģija, Sabiedrības integrācija, Publiskā ārtelpa
Keywords in English environmental psychology, social integrtion, Public spaces
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 14:15:26