Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ilgtspējīgu lietus ūdens sistēmu izmantošana Skanstes apkaimē
Title in English Sustainable Urban Drainage Systems Usage in Skanste District, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor D. Bērziņa
Reviewer Lekt. D. Zemešs
Abstract Bakalaura darba „Ilgtspējīgu lietus ūdens sistēmu izmantošana Skanstes apkaimē” autore ir Marta Kulitāne. Darba mērķis ir izpētīt ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu ietekmi uz pilsētvides ilgtspēju Skanstes apkaimes kontekstā. Pilsētvidē arvien biežāk nākas saskarties ar plūdiem, kas liecina gan par to, ka palielinās nokrišņu daudzums, gan par to, ka esošā lietus ūdens apsaimniekošanas sistēma nespēj pilnībā veikt tai paredzētos uzdevumus – lietus ūdens savākšanu un novadīšanu. Pasaulē attīstās jauna lietus ūdens apsaimniekošanas prakse – ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, kuras rašanās galvenie cēloņi ir pasaulē notiekošās klimata pārmaiņas, arvien biežāk notiekošās ekstremālās lietusgāzes un blīva pilsētu apbūve. Mērķa sasniegšanai tika paveikti sekojoši uzdevumi: 1. Raksturoti ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu jēdziens, būtība un sistēmu ietekmējošie faktori. 2. Apzināta starptautiskā pieredze ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu plānošanā un realizācijā. 3. Izpētīti un salīdzināti līdz šim veiktie pētījumi ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu izmantošanai Skanstes apkaimē. 4. Analizēti vides, sociālie un ekonomiskie aspekti ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas izmantošanā Skanstes apkaimei. Pētījumā tikapielietotas vispārzinātniskās metodes: monogrāfiskā, analīze un sintēze, socioloģisko pētījumu metode - ekspertu aptauja. Bakalaura darbu veido: ievads, četras galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1. Ilgtspējīgu lietus ūdens sistēmu analīze. 2. Ilgtspējīgu lietus ūdens sistēmu risinājumi ārvalstīs. 3. Ilgtspējīgu lietus ūdens risinājumu pētījums Skanstes apkaimei. 4. Ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana ilgtspējīgas pilsētvides kontekstā Skanstes apkaimei. Darba rezultātā ir izpētīta ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas būtība un ietekmējošie faktori, apzināta starptautiskā pieredze ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu plānošanā un realizācijā, apzināti un analizēti līdz šim veiktie pētījumi ilgtspējīgu lietus ūdens sistēmu izmantošanai Skanstes apkaimē. Iegūtā un apkopotā informācija bija pamats vides, sociālo un ekonomisko aspektu analīzei ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanai Skanstes apkaimei. Bakalaura darba apjoms ir 56 lappuses, tai skaitā 36 attēli un 3 pielikumi. Pielikumā ir divas intervijas ar nozares speciālistiem un studiju projekta grafiskās daļas samazināti A3 formāta attēli. Darba izstrādē tika izmantoti 37 informācijas avoti.
Keywords Ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, pilsētvides ilgtspējīga attīstība, Skanste
Keywords in English Sustainable urban drainage systems, sustainable urban development, Skanste
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 12:49:39