Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Akustiskie risinājumi arhitektūrā
Title in English Acoustic Solutions in Architecture
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor J. Briņķis
Reviewer Prakt.doc. A. Lapiņš
Abstract ANOTĀCIJA LV Akustika mūsdienu pasaulē ir nozīmīgs vides ekoloģijas faktors. Aizvien aktuālāka kļūst aizsardzība pret troksni. Spēcīgs troksnis nav savienojams ar labu veselību, augstražīgu darbu, kvalitatīvas informācijas ieguvi, miegu, mācīšanās procesu, radošu darbu, labu atpūtu un ārstēšanos. Tradicionāli aktuāla ir zāļu un telpu laba akustika. Ar šo problemātiku nodarbojas akustikas speciālisti, kuru uzdevums ir tehniski apstrādāt skaņas signālus, lai tie tiktu optimizēti klausītājam pieņemamā diapazonā, ko nosaka būvnormatīvi. Nereti šie risinājumi ir orientēti uz tehnoloģiju un vizuāli nepievilcīgi. Tomēr biežāk sastopami kompromisa risinājumi, kur arhitekta un dizainera viedoklis ir spējis iespaidot šo risinājumu vizuālo kvalitāti. Bakalaura darba mērķis ir apkopot akustisko risinājumu arhitektūrā vēsturisko, fizisko, fizioloģisko un mūzikas akustikas fundamentālo bāzi, analizēt telpas uztveres subjektīvos un objektīvos faktorus un izpētīt to praktisko pielietojumu realizētos telpiskos objektos. Pirmajā darba nodaļā tiek apskatīta Latvijas un pasaules vēsture par akustiskajiem elementiem arhitektūrā. Otrajā nodaļā tiek apkopota informācija par telpas akustiku veidojošajiem objektīvajiem fizikālajiem faktoriem un analizēta akustikas speciālistu instrumentu palete. Trešajā nodaļā aplūkota subjektīvā telpu uztvere, analizēta vizuālās un audiālās telpas uztveres mijiedarbība, aplūkoti un analizēti akustiskie elementi dažādās ēkās un ārtelpās. Darbā izdarīts secinājums, ka akustikas elementu uzdevums arhitektūrā ir, ne tikai cīnīties ar kaitīgajām skaņām (troksnis) un veicināt nepieciešamās skaņas (runas, mūzika, signāli par briesmām), bet arī veidot vizuāli augstvērtīgu telpisko vidi. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Pētera Švēdes bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā ir pievienoti pētījuma rezultāti, intervijas, aplūkoto objektu fotogrāfijas. Bakalaura darbs sastāv no 70 lpp., 110 attēliem un 3 pielikumiem. Darba veidošanas procesā tika izmantoti 164 informācijas avoti.
Keywords Akustiskie risinājumi arhitektūrā, akustika, arhitektūra, telpas uztvere
Keywords in English Acoustic solutions in architecture, acoustics, architecture, perception of space
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 10:10:04