Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ģeoplastikas metodes izmantošana laikmetīgās arhitektūras ārtelpā Latvijā
Title in English Landform method use in contemporary architecture outdoor space in Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor I. Miķelsone
Reviewer Lekt. D. Zemešs
Abstract Laikmetīgajā arhitektūrā pasaulē un Latvijā vērojamas jaunas tendences, robeža starp celtni un apkārtējo vidi kļūst nenoteiktāka, cilvēki psiholoģisku un emocionālu iemeslu dēļ tiecas pēc dabas. Arhitektūra tiek paslēpta zemē, veidoti zaļie jumti, kas savienojas ar zemes virsmu. Tiek izmantoti dažādi ģeoplastikas paņēmieni un veidi, lai īstenotu jauno arhitektūras tendenci, kas padara arhitektūras ārtelpu izmantojamu pasīvajai un aktīvajai atpūtai. Ģeoplastikas metodes izmantošana arhitektūrā kļūst aizvien populārāka. Jaunas tehnoloģijas, jauni dizaina veidošanas principi un prasība pēc augstākas vides kvalitātes ir veicinājuši pārdomāt arhitektūras attiecības ar zemi. Ģeoplastikas metode sniedz iespēju mainīt izpratni par arhitektūru un tuvoties robežu nojaukšanai starp mākslīgi veidotu un dabīgi radušos vidi. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Artas Bucenieces bakalaura darbs ir “Ģeoplastikas metode laikmetīgās arhitektūras ārtelpā Latvijā”. Darba mērķis ir noteikt ģeoplastikas metodes attīstību laikmetīgās arhitektūras ārtelpā Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un pielikumiem. Autore pētījusi teorētiskās pamatnostādnes un aprobāciju ģeoplastikas metodei laikmetīgās arhitektūras ārtelpā Latvijā. Mērķa sasniegšanai tika apkopota teorētiska rakstura informācija par šo tēmu, analizētas ģeoplastikas metodes izmantošanas tendences divdesmit raksturīgākajos publicētajos piemēros pēdējā divdesmitgadē Eiropā un Latvijā, veiktas intervijas, lai noskaidrotu ekspertu viedokli par laikmetīgās arhitektūras tendencēm Eiropā un Latvijā, pastāvošajām problēmām un iespējām attīstīt šo metodi arhitektūras ārtelpā Latvijā. Pielikumā pievienotas trīs ekspertu intervijas un attēli. Darba rezultātā veikts divu ģeoplastikas parametru izvērtējums – ģeoplastikas paņēmienu un izmantošanas tendences Latvijas laikmetīgās arhitektūras ārtelpā. Darba autore secinājusi, ka laikmetīgās arhitektūras ārtelpā Latvijā ģeoplastikas metode tiek izmantota. Tomēr, salīdzinot arhitektūras piemērus Latvijā ar piemēriem Eiropā, secināts, ka Latvijas laikmetīgajā arhitektūrā realizētajos objektos nepastāv tik liela ģeoplastikas paņēmienu un izmantošanas veidu dažādība. Bakalaura darbs sastāv no 57 lapaspusēm, 60 attēliem, 5 pielikumiem un 36 izmantotajiem literatūras avotiem.
Keywords Ģeoplastika arhitektūrā, arhitekūras ārtelpa, Latvijas laikmetīgā arhitektūra.
Keywords in English Landform in architecture, outdoor space, contemporary architecture in Latvia.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 04:42:24