Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language Veselības aprūpes centrs
Title in English Health care center
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Dmitrijs Serdjuks
Reviewer Kaspars Bondars
Abstract Diplomdarba sastāv no divām daļām: • pētnieciskais darbs „Aprēķina metodiku pārbaude šķērsvirzienā kārtaini līmētam koka elementam”; • inženierprojekts „Veselības aprūpes centrs”. Pētnieciskajā darbā ir apkopota teorētiskā informācija par šķērsvirzienā kārtaini līmēto koku jeb CLT materiālu un tā galvenajām izmantošanas priekšrocībām. Ir izanalizētas CLT liekto elementu šādas aprēķina metodikas: gammas metode, kompozītu metode, bīdes analoģiju metode un reducēto šķērsgriezumu metode; kā arī ir izpētīts šī materiāla aprēķins pēc galīgo elementu metodes ar programmas RFEM5 un tās moduļa RF-Laminate palīdzību. Pētījumā CLT plātnes tika testētas laboratoriskos apstākļos. Eksperimentos noteikto spriegumu un izlieču vērtības salīdzinātas ar teorētiski aprēķinātajām vērtībām nolūkā noteikt pētāmā materiāla zinātniski efektīvāko aprēķina metodiku. Balstoties uz darbā iegūtajiem rezultātiem, projektējot konstrukcijas no CLT materiāla, tiek rekomendēts izmantot reducēto šķērsgriezumu metodi. Pētījums sniedz plašu ieskatu CLT materiāla aprēķina metodikās un var kalpot kā informatīvs palīgmateriāls arhitektūras un būvniecības inženierzinātņu speciālistiem. Inženierprojekts ir izstrādāts objektam „Veselības aprūpes centrs”, 5 stāvu ēkai ar galvenajām nesošajām konstrukcijām no CLT materiāla. Atsevišķa uzmanība projektā ir pievērsta ēkas ugunsdrošības jautājumiem. Inženierprojekta sastāvā ir arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu veikšanas organizācijas daļa. Darbā veikts CLT starpstāvu pārseguma plātnes salīdzinājums ar divām citu materiālu plātnēm. Konstruktīvajā daļā projektētas CLT jumta un starpstāvu pārseguma plātnes, CLT ārsienu un iekšsienu paneļi, divi iekšsienas un starpstāvu pārseguma plātnes sajūguma mezgli, pamatne un pamati. Būvdarbu veikšanas organizācijas daļa ietver būvdarbu tehnoloģijas aprakstus; darba aizsardzības, drošības tehnikas, vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu risinājumus objektā; kā arī objekta ekonomiskos rādītājus lokālās, kopsavilkuma un koptāmes veidā. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomdarba apjoms ir 190 lapas, darba sastāvā ir 77 attēli, 39 tabulas, 4 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa ir uz 11 atsevišķām A1 formāta lapām. Darba izstrādē izmantoti 85 literatūras avoti.
Keywords Aprēķina metodiku pārbaude šķērsvirzienā kārtaini līmētam koka elementam. Veselības aprūpes centrs
Keywords in English Design methods evaluation for load-bearing elements from cross-laminated timber. Health Care Center
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.01.2016 18:59:28