Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Pāļu pielietojums tiltu būvniecībā” („Tilta pār Pededzes upi uz P40 ceļa rekonstrukcija”)
Title in English „Use of Piles in Bridge Construction” („Reconstruction of the Bridge over the Pededze River on Road P40”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Paeglītis
Reviewer V.Straupe
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba nosaukums ir „Pāļu pielietojums tiltu būvniecībā ”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Transportbūvju bakalaura programmas students E. Lielmanis. Darbā ir apskatīts pālu urbšanas process klātbūtnē, kā arī pārrunātas visas darba nianses klātienē vairāko lielākajos Latvijas būvuzņēmumos. Apkopoti ražošanas un ekonomiskie dati kas izklāstīti darbā. Darba aprēķini tika veikti saskaņā ar Ministru kabineta, LBN (Latvijas būvnormatīvu) rekomendācijām. Rasējumu daļa veikta programmā AutoCad, aprēķini Microsoft Excel. Bakalaura darba pētījuma daļā tika izpētīta pāļu konstrukciju tapšanas vēsture un attīstība visā to pastāvēšanas laika posmā. Apskatīti visu pāļu veidi, to iedalījums pēc materiāliem un to būvniecības metodes. Izpētītīts lielāko speciālo būvmašīnu ražotāju piedāvājuma klāsts. Izpētīta tirgus situācija Pasaulē un Latvijā. Kā arī tika veikts pāļu pamatu izvēles aprēķins Inženiera darba daļai ‚‘Tilta pār Pededzes upi rekonstrukcija‘‘. Balstoties uz veiktā pētījuma analīzes rezultātiem tika secināts, ka ir ļoti liels pāļu produkcijas piedāvājuma klāsts. Ka tiek nepārtraukti modernizētas un uzlabotas pāļu pamatu izbūves metodes un to materiāli, būvmašīnas. Procesi paliek ātrāki un efektīvāki. Tika secināts ka pastāv dažādi rievsienu veidi, kas klasificējās kā pāļi, taču kuru darbības principi atšķiras. Pāļu pamatu konstrukcijas tiltu būvē ir neatņemama to sastāvdaļa. Kā arī tika secināts, ka dzītie pāļi dominē Latvijas pāļu sistēmu izbūves procesos. Galvenokārt to cenas un ģeoloģisko apstākļu pēc. Iženierprojekta daļā veikts tilta pār Pededzes upi konstrukciju aprēķins izmantojot nepieciešamos standartus, normatīvus, specifikācijas un citus palīgmateriālus. Projekta mērķis ir nodrošināt drošu gājēju un kuģojamo transportu (laivu, kuteru) kustību pa Pededzes upi. Pēc projekta īstenošanas, tilts lieliski iekļausies apkārtējā vidē, kur blakus atrodas Latvijas Valsts Mežu neaizskaramie biotopi, kas abija viens no iemesliem koka konstrukcijas tilta izvēlē. Darba kopējais apjoms ir uz 127 lappusēm, kā arī 14 tabulām. Projektā ietilpst 10 rasējumi, izmantotā literatūra 11 vienības
Keywords 1. BS-EN1997-1_E_2004_General Rules – Britu Standarts un Eironormas 7-1 vispārīgā daļa 2. BS-EN1997-2_E_2007_Ground Investigation and Testing - Britu Standarts un Eironormas 7-2 ģeoloģiskā izpēte 3. A. Harris – Decoding Eurocode 7 – A. Harris – Atkodējot 7 Euirokodu 4. 7. Eirokodekss, lietojamiba un attistiba Eirokodekss EN 1997-1, ģeotehniskā projektēšana 01/11/2013. - Asoc. prof., Dr.sc.ing. Kaspars Bondars 5. Transportbūvju pamati un pamatnes - Profesors, Dr.sc.ing., Ainārs Paeglītis 6.
Keywords in English 1. BS-EN1997-1_E_2004_General Rules – Britu Standarts un Eironormas 7-1 vispārīgā daļa 2. BS-EN1997-2_E_2007_Ground Investigation and Testing - Britu Standarts un Eironormas 7-2 ģeoloģiskā izpēte 3. A. Harris – Decoding Eurocode 7 – A. Harris – Atkodējot 7 Euirokodu 4. 7. Eirokodekss, lietojamiba un attistiba Eirokodekss EN 1997-1, ģeotehniskā projektēšana 01/11/2013. - Asoc. prof., Dr.sc.ing. Kaspars Bondars 5. Transportbūvju pamati un pamatnes - Profesors, Dr.sc.ing., Ainārs Paeglītis 6.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.01.2016 14:09:49