Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas modeļi
Title in English Models of Establishment of Municipal Fire Safety, Fire and Rescue Services
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ļabis
Reviewer J.Kisļaks
Abstract Diplomprojekts "Pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas modeļi" Diplomprojekta mērķis – ir izvērtēt pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu modeļu izveidošanu pašvaldības līmenī, atrast un piedāvāt efektīvus risinājumus pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu modeļu izveidošanas nepieciešamību. Analītiskajā daļā – izanalizēta, raksturota un veikta Latvijas Republikas esošas normatīvas bāzes par pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu modeļiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta analīze. Esošas problēmas stāvokļa analīze. Teorētiskajā daļā - izmantot teorētiskās un matemātiskās metodes veikt nepieciešamos aprēķinus, kas saistīti ar nosprausto uzdevumu risināšanu. Problēmu būtības atspoguļošana uz kartes, shematiski utt. Valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju tehniskā nodrošinājuma analīze un iespēju veikt savas funkcijas veicot ugunsdzēsības un glābšanas darbus izvērtēšana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas. Tiks apzināti potenciālie apdraudējumi Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijā. Praktiskajā daļā – atbilstoši darba mērķim un izvirzītiem uzdevumiem tiks piedāvāti konkrēti darbības risinājumi pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu modeļu izveidošanas nepieciešamībai. Tiks norādīti un atspoguļoti problemātiskās vietas Rēzeknes un Viļānu novados, kuros šie modeļi ir nepieciešamie. Kā arī tiks piedāvāti rekomendācijas pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu modeļu apmācības, sociālo garantiju un citos jautājumos. Diplomprojektam ir teorētisks raksturs. Diplomprojekta sagatavošanā tika izmantotas šādas metodes: literatūras analīze un statistiskās apstrādes metodes. Diplomprojekts sastāv no 67 lpp., 22 attēliem, 12 tabulām darbā izmantoti 22 literatūras avoti, tajā skaitā 4 elektroniskās adreses un 8 ārzemju literatūras avoti.
Keywords Brīvprātīgie, ugunsgrēks, pašvaldības, modeļi
Keywords in English Volunteers, fire, municipal, models
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.01.2016 22:11:43