Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Problēmas civilās aizsardzības sistēmas ietvaros, organizējot civilās aizsardzības mācības
Title in English Civil Protection Training Problems of High Risk Sites in Civil Protection Framework
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Malahova
Reviewer G.Kiseļovs
Abstract Diplomprojekta pētījuma priekšmets ir civilās aizsardzības mācību organizācija un mācību dokumentācijas sagatavošana. Diplomprojekta mērķis ir iedziļināties paaugstinātas bīstamības objektu gatavības pārbaudes jautājumos, atrast un piedāvāt efektīvus risinājumus praktisko mācību sagatavošanai uz paaugstinātas bīstamības objektiem, lai uzlabot civilās drošības jautājumus. Projekta analītiskā daļa sastāv no statistikas datu apkopojuma un analīzes. Ir izpētīts Rīgas reģiona un Rēzeknes novada civilās aizsardzības mācības uz paaugstinātās bīstamības objektiem salīdzinājums. Teorētiskajā daļā ir sistematizēts normatīvo aktu apkopojums, kas ir izmantojams kā algoritms civilās aizsardzības mācību sagatavošanai un organizācijai. Balstoties uz teorētiskajā daļā izklāstīto informāciju, praktiskajā daļā ir pārstrādāts un piedāvāts praktisko civilās aizsardzības mācību iestrādāts modelis uz paaugstinātas bīstamības objektiem. Secinājumos un priekšlikumos ir sniegts īss pārskats par paveikto darbu un apkopoti secinājumi. Kopējais diplomprojekta apjoms - 108 lappuses, tai skaitā ir 1 pielikums uz 59 lappusēm, projektā ir iekļauti 4 attēli un 10 tabulas. Projekta izstrādes procesā ir izmantoti 16 literatūras avoti, no kuriem 7 ir normatīvie dokumenti. Darba izstrādes procesā pielietotas galvenokārt teorētiskās pētīšanas un matemātiskās metodes.
Keywords Diplomprojekta pētījuma priekšmets ir civilās aizsardzības mācību organizācija un mācību dokumentācijas sagatavošana.
Keywords in English The subject of diploma study is civil protection training organization and training documentation preparation.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.01.2016 16:09:55