Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Rūpniecisko avāriju seku aprēķinu metodikas, problēmas un risinājumi
Title in English Methods Used to Estimate Industrial Accidents Consequences, their Problems and Solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Jemeļjanovs
Reviewer J.Kisļaks
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma: „Rūpniecisko avāriju seku aprēķinu metodikas, problēmas un risinājumi”. Diplomdarba mērķis: pētīt pielietojamas rūpniecisko avāriju aprēķinu metodikas, atklāt trūkumus un nepilnības un piedāvāt iespējamos risinājumus rūpniecisko avāriju seku aprēķināšanas metodiku pielietošanai un situācijas uzlabošanai. Pētījuma objekts: rūpniecisko avāriju seku aprēķinu metodikas. Pētījuma priekšmets: metodiku pielietojums rūpniecisko avāriju seku aprēķiniem rūpnieciskā riska objektos. Diplomdarba uzdevumi: analizēt rūpniecisko avāriju avotus un rūpniecisko avāriju situācijas, izpētīt rūpniecisko avāriju seku aprēķināšanai visbiežāk pielietojamās metodikas, izvērtēt tiesību aktus, kuri reglamentē rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas un samazināšanas pasākumus, apkopot tehniskajā literatūrā sniegtās teorētiskās atziņas par rūpniecisko avāriju seku aprēķinu metodikām. Pielietojot kvantitatīvo aprēķinu metodiku, veikt aprēķinus rūpnieciskās avārijas sekām darba autora izvēlētajā objektā SIA „LPG” Vidzemes reģionālajā pārvaldē, Cempu ielā 12, Valmierā. Veikt aprēķinu rezultātu analīzi un sniegt priekšlikumus rūpniecisko avāriju seku aprēķiniem. Kā galvenie informācijas avoti, darbā izmantoti civilo aizsardzību un ķīmisko vielu reglamentējošie normatīvie akti, tehniskā literatūra par rūpnieciskajām avārijām un to prognozēšanu, objektu civilās aizsardzības plāni, SIA „LPG” speciālistu viedokļi un interneta resursi. Darbā īpaša vieta ierādīta rūpniecisko avāriju seku zonālai prognozēšanas metodikai un iespējamo avāriju seku prognozēšanai. Salīdzinātas ARCHIE un zonālā prognozēšanas metode, sniegti priekšlikumi rūpniecisko avāriju seku aprēķiniem. Diplomdarba analītiskajā daļā darba autors pētīja tiesību aktus, analizēja rūpniecisko avāriju avotus un veica avāriju situāciju statistisko analīzi. Diplomdarba teorētiskajā daļā pētītas tehniskajā literatūrā sniegtās teorētiskās atziņas par rūpniecisko avāriju aprēķinu metodikām un veikts rūpniecisko avāriju aprēķinu metodiku salīdzinājums Diplomdarba praktiskajā daļā darba autors aprakstīja rūpnieciskā riska objektu un tajā notiekošos tehnoloģiskos procesus, veica iespējamo avāriju bīstamo faktoru izplatības robežu un iedarbības uz cilvēkiem un būvēm aprēķinus, kā arī iegūtos rezultātus salīdzināja ar datorprogrammas ARCHIE iegūtiem rezultātiem. Diplomdarbs satur 89 lapas, 25 tabulas, 33 attēlus, 28 formulas, 5 pielikumus. Diplomdarba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 39 informācijas avoti.
Keywords Rūpniecisko avāriju seku aprēķinu metodikas, problēmas un risinājumi
Keywords in English Methods used to estimate industrial accidents consequences, their problems and solutions
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.01.2016 10:10:19