Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Railway Transport
Title in original language Garsastāvu vilcienu caurlaišanas analīze iecirknī Daugavpils-Šķirotava
Title in English Long trains passage analysis at Daugavpils-Skirotava section
Department
Scientific advisor F.Mihailovs
Reviewer RTU Transporta institūts, Dr.sc.ing., docents Jānis Eiduks
Abstract Maģistra darbā izanalizēts iecirkņa Daugavpils – Krustpils – Šķirotava garsastāvu vilcienu kustības statistika, apkopota tā ar diagrammu, histogrammu palīdzību. Tika apskatīts garsastāvu vilcienu salīdzinājums ar unificēto vilcienu skaitu (vilcienu garums līdz 57 nosacītiem vagoniem), kā arī noteikts garsastāvu vilcienu biežums, uzbūvēta histogramma, izmantojot Excel vidi. Sakārtota statistika pēc vagona skaita garsastāvu vilcienos, noteikts garsastāvu vilcienu kursēšanas biežums noteiktos diennakts intervālos ar histogrammas palīdzību, rezultāti ir atspoguļoti, kā arī noteikts relatīvais biežums noteiktos diennakts intervālos. Izmantojot Hī kvadrāta hipotēzi, noskaidrots, kādam sadalījumam atbilst katrs empīrisks sadalījums. Tika analizēts, kā mainās caurlaidspēja un caurvadspēja, palielinot vagonu skaitu vilcienā, kā arī tas, kā mainās vienceļu un divceļu intervāli atkarība no vilciena garuma palielināšanas. Tika izpētīts iecirkņa Daugavpils - Krustpils – Šķirotava stacijas ceļa izvērsumu, vilciena garuma un svara normas, pasažieru vilcienu kustības intesitāte. Piedāvāts izmantot vagonus gabarīta TPR, tika parādīts to lietderīgums, izskatītas tās pozītīvas puses, kā arī piedāvāta mūsdienīga sistēma CATO un jauna elektrolokomotīve 2ЭС7 smagsvara vilcieniem. Darbs sastāv no 84 lapām, 29 tabulām, 47 attēliem, 24 izmantotās literatūras un citiem avotiem, 2 pielikumiem.
Keywords DZELZCEĻŠ, CEĻA LIETDERĪGAIS GARUMS, GARSASTĀVU VILCIENI, SMAGSVARU VILCIENI, CAURLAIDSPĒJA, CAURVADSPĒJA, IECIRKNIS, VIENSLIEŽU IECIRKNIS, DIVSLIEŽU IECIRKNIS, GABARĪTS TPR.
Keywords in English RAILWAYS, EFFECTIVE LENGTH OF LINE, LONG TRAINS, CROSSING CAPACITY, CARRYING CAPACITY, SECTION, SINGLE TRACK LINE, DOUBLE-TRACK LINE, LIMITING DIMENSIONS TPR.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.01.2016 16:14:09