Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Testpiemēru kopas izpildes un pārskata moduļu izstrāde “RESTful” tipa servisu testēšanas rīkam
Title in English Development of Test Set Execution and Reporting Modules for Testing Tool Intended for RESTful Style Services
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Reviewer Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Abstract Pētījuma galvenais objekts ir testpiemēru kopu izpildes un rezultātu pārskata funkcionalitātes izveidošana, tādā veidā atrisinot problēmu ar testpiemēru kopu izpildi un rezultātu pārskatīšanu. Kā darba mērķis izvirzīts - izveidot moduļus, kas padarītu ātrāku automātisko regresijas testu izpildi servisorientētas arhitektūras informācijas tehnoloģiju risinājumos un rezultātu pārskatu ģenerēšanu, samazinot izmaksas un laiku. Pirmajā daļā tiek veikta izpēte un izveidoti apraksti par servisorientētu arhitektūru, nepārtraukto integrāciju, nepārtraukto piegādāšanu, API testēšanu, regresa testēšanu, testpiemēru automatizāciju, testēšanas procesa mērīšanu un testēšanas tehnikām, kā arī specifikācijas balstītu tehniku pārklājumu kritērijiem. Autors darbā iepazīstina ar tehnoloģijām, kuras veido testēšanas rīku “Apimation” un tehnoloģijām, kuras tiks izmantotas, lai izstrādātu moduļu prototipus. Darba rezultātā izstrādāti divu moduļu prototipi – testpiemēru kopu izpildei un testpiemēru kopu rezultātu attēlošanai. Izstrādātais prototips tiek salīdzināts ar alternatīviem rīkiem, izmantojot AHP pāru salīdzināšanas metodi. Darba noslēgumā tiek secināts, ka mērķis ir sasniegts un moduļu prototipi ir radījuši testpiemēru kopas izpildes un rezultātu pārskata funkcionalitāti. Izmantojot reālu testa subjektu – publisku API - tiek izveidoti testpiemēri, testpiemēru kopa, tā tiek izpildīta un iegūtie rezultāti tiek attēloti, pierādot, ka izstrādātie moduļu prototipi ir pielietojami problēmas risināšanā. Projekta daļā tiek aprakstīts “Orange S.A” meitasuzņēmuma “Orange-Vallee” izstrādāts projekts “Libon”, kura galvenās funkcijas ir ziņojumapmaiņa, VOIP zvani, balss pasts un starptautiskie zvani. Darba apjoms – 85 lpp., 4 tabulas, 18 attēli un 2 pielikumi.
Keywords servisorientēta, nepātrauktā integrācija, nepārtrauktā piegāde, testēšana, regress, testu automatizācija
Keywords in English soa, restful, continuous integration, continuous delivery, testing, regression, test automation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.01.2016 09:19:24