Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Informācijas sistēmu ieviešanas projektu kontrole tiešsaistes režīmā un svarīgākie izpildes rādītāji
Title in English Online Monitoring and Key Performance Indicators of Information System Implementation Project
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Reviewer Dr. math. Vineta Minkēviča
Abstract Projekta kontrole un uzraudzība ir neatņemama IT projektu pārvaldības daļa. Kā darba pētījuma problēma ir izvirzīta informācijas sistēmu ieviešanas projektu kontroles uzlabošana un IT projekta vadītāju administratīvas noslodzes samazināšana. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt risinājumu informācijas sistēmas ieviešanas un pielāgošanas projektu kontrolei tiešsaistes režīmā, ietverot tajā svarīgākus izpildes radītājus. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīta informācijas tehnoloģijas projektu un svarīgāko izpildes rādītāju teorija. IT projektu teorētiskajā daļā ir pētītas: projektu definīcija, būtība, fāzes, dzīves cikls, pamata aktivitātes, izmaiņu pārvaldība, risku pārvaldība un citi IT projektu vadības aspekti. Svarīgāko izpildes rādītāju teorētiskajā daļā ir pētītas: svarīgāko izpildes rādītāju definīcija, būtība, īpašības, attēlošana un darbvirsmu izstrāde. Darba praktiskajā daļā tika izstrādātā projekta tiešsaistes kontroles pārskatu kopa, izmantojot tiešsaistes projekta pārvaldības rīku Jira, izklājlapu rīku MS Excel un datu analīzes rīkus Microstrategy Analytics Desktop un EazyBI. Rezultātā ir izstrādāta projekta tiešsaistes kontroles pārskatu kopa, kas sastāv no 28 pārskatiem, 3 darbvirsmām un 4 lapām, kuru uzdevums ir uzlabot projekta kontroli un samazināt projekta vadītāju administratīvās un manuāla darba noslodzi. Darba apjoms - 91. lpp. teksts, 37.attēli, 2.tabulas un 1. pielikums.
Keywords svārīgākie izpildes rādītāji projeta kontrole
Keywords in English key performance indicators project control
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.01.2016 22:08:13