Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Viedtālruņa lietošanas ietekmes novērtējums uz ceļu satiksmi"("Gājēju tilts pie Mūsas HES Uzvarā, Gailīšu pagastā")
Title in English "Estimation of Smartfone Usage Effects on Road Traffic"("Pedestrian Bridge near Musa HES in Uzvara, Gailisu Rural Municipality”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor B. Jeļisejevs
Reviewer A.Paeglītis, prof.
Abstract Darba veids: Bakalaura darbs ar inženierprojektu Bakalaura darba nosaukums: Viedtālruņu lietošanas ietekmes novērtējums uz ceļu satiksmi Inženierprojekta nosaukums: Gājēju tilts pie Mūsas HES Uzvarā, Gailīšu pagastā Darba autors: Artūrs Toms Plešs Darba vadītājs: Ms. sc. ing. Boriss Jeļisejevs Bakalaura darbs par tēmu “Viedtālruņu lietošanas ietekmes novērtējums uz ceļu satiksmi” izstrādāts ar mērķi, lai noteiktu viedtālruņu izmantošanas iespējas un potenciālu ceļu satiksmes uzlabošanā un to, kādu iespaidu uz ceļu satiksmi tie atstāj jau šodien. Galvenie darba mērķi ir apskatīt ar ceļu satiksmi saistīto aplikācju lietošanas tendences, iepazīties ar literatūru par atbilstošo tēmu, kā arī apskatīt valstu pieredzi viedtālruņu datu izmantošanā satiksmes nolūkiem. Darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās vispusīgi aptvertas jomas, lai novērtētu viedtālruņu ietekmi uz ceļu satiksmi. Izvēlētā inženierprojekta tēma ir “Gājēju tilts pie Mūsas HES Uzvarā, Gailīšu pagastā”, kura ietvaros paredzēta jauna gājēju tilta projekta būvniecība. Inženierprojekta mērķis ir, pielietojot Rīgas Tehniskajā universitātē iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, valsts standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem atbilstoša skiču un tehniskā projekta izstrāde. Projektētais gājēju tilts ir nepārtrauktas dzelzsbetona plātnes tilts, kura laidumu shēma ir 11.68+12.00+12.00+11.68 m, bet tilta platums – 9.00 m. Projektētais tilts nodrošinās paredzētajām slodzēm atbilstošu nestspēju un atbilstošu komforta līmeni. Projekta izstrādes rezultātā paredzēts iegūtu mūsdienu principiem, estētiskajiem un drošības kritērijiem atbilstošu gājēju tiltu. Darba saturs: Darba sastāvā ir 10 nodaļas, 168 lapaspuses, tajā skaitā 19 tabulas, 40 attēli un 14 rasējumi.
Keywords viedtālruņi, satiksmes kvalitāte, ceļu satiksmes uzlabošana, sastrēgumi, mobilās aplikācijas, Waze, Google Maps,
Keywords in English smartphones, road traffic quality, road traffic improvement, congestion, mobile applications, Waze, Google Maps
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.01.2016 14:05:22