Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļa horizontālo apzīmējumu ilgmūžības analīze” („P.Lodziņa un Jāņa Jaunsudrabiņa ielu rekonstrukcija, Neretā”)
Title in English „ Durability Analysis of Horizontal Road Signs” („Reconstruction of P.Lodzina and Jana Jaunsudrabina Street in Nereta”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir „Ceļa horizontālo apzīmējumu ilgmūžības analīze (P.Lodziņa un Jāņa Jaunsudrabiņa ielu rekonstrukcija, Neretā). Diplomdarba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt ceļa horizontālo apzīmējumu ilgmūžības parametrus, pie kuriem tiek nodrošināta viennozīmīga marķējuma vizuālā uztvere. Diplomdarba mērķa sasniegšanai un uzdevumu risināšanai izveidota sekojoša darba struktūra: Pirmajā nodaļā tiek apskatīti Latvijas Republikā lietotie ceļa horizontālie apzīmējumi, to nozīme, kā arī materiāli un tehnoloģijas, ar kurām šie apzīmējumi tiek veidoti. Otrajā nodaļā tiek apskatīti parametri, pēc kuriem nosaka vai ceļa horizontālais apzīmējums ir funkcionējošs, kā arī uzskaitīti visbiežāk sastopamie faktori, kuri ietekmē ceļa horizontālo apzīmējumu ilgmūžību. Par svarīgāko veiktspējas parametru tiek izvirzīts atstarotā spožuma koeficients RL, kas norāda vai automašīnas priekšējo lukturu apgaismojuma rezultātā ceļu horizontālais apzīmējums rada pietiekošu atstarošanos, lai autovadītājs diennakts tumšajā laikā vai nepietiekošas redzamības apstākļos var atbilstoši uztvert ceļa horizontālos apzīmējumus. Trešajā nodaļā tiek veikta atstarotspējas mērījumu analīze, kas veikta balstoties uz trīs dažādos objektos veiktiem ceļa horizontālo apzīmējumu atstarotspējas mērījumiem. Uz analīzes un teorētisko materiālu pamata izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi, kas varētu palielināt ceļa horizontālo apzīmējumu kalpošanas laiku. Inženierprojekta daļā tiek izveidoti trīs ceļa trases izbūves varianti, salīdzināti pēc izmaksām, tehniskajiem rādītājiem. Tehniskā projekta izstrādei tika izvēlēts saimnieciski izdevīgākais varinats, kurā tika sakārtota, atdalīta autovadītāju un gājēju infrastruktūra, kā arī nodrošināta lietus ūdens atvade, izmantojot novadgrāvju sistēmu. Tehniskais projekts izstrādāts ar ceļa trases parametru un konstrukcijas aprēķiniem, detalizētiem rasējumiem, tehniskajām specifikācijām, darbu daudzumu apkopojumu un paskaidrojuma rakstu. Diplomdarba apjoms ir 125 lappuses bez pielikumiem, darbs satur 25 attēlus, 37 tabulas, 13 rasējumus un 2 pielikumus. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 34 informācijas avoti: mācību grāmatas, LR likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi.
Keywords Ceļa horizontālie apzīmējumi, atstarotspēja, ilgmūžības analīze
Keywords in English Horizontal Road Signs, Retroreflection, Durability Analysis
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.01.2016 10:03:21