Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Pārtikas kategorijas vadības stratēğijas modeļa izstrāde priekš SIA Rimi Latvija
Title in English Development of Food Category Management Strategy Model for SIA Rimi Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor I.Eglīte
Reviewer P.Nazarova
Abstract Maģistra darba nosaukums ir: Pārtikas kategorijas vadības stratēğijas modeļa izstrāde priekš SIA Rimi Latvija. Darbā ir pētīti un salīdzināti esošie kategoriju vadības modeļi. Informācija par modeļiem tika apkopota balstoties uz pieejamo informāciju tirgzinības grāmatās, pētniecības darbos un citā pieejamā literatūrā. Papildus tika veiktas intervijas ar diviem vadošajiem Rimi kategoriju departamenta darbiniekiem, kā arī nedaudz tika pētītas atsevišķas sadaļas no kategoriju vadības pieejas konkurējošos uzņēmumos. Autors, izmantojot literatūrā pieejamos modeļus, ir izstrādājis savu kategorijas vadības modeli. Pielietojot izstrādāto modeli autors ir detalizēti analizējis esošās kategorijas vadības pielietojumu SIA Rimi Latvia. Atbilstoši izpētes rezultātiem ir sniegtas rekomendācijas kategoriju vadības procesa uzlabošanai. Rekomendācijas iedalās divās daļās. Daļai rekomendāciju nav nepieciešamas papildus investīcijas un to ieviešana varētu tikt uzsākta tuvākā gada laikā. Otra daļa rekomendāciju ir tādas, kuras ir saistītas ar ilgtermiņa investīcijām un to ieviešanai ir nepieciešams veikt detalizētu papildus izpēti. Autors uzskata, ka piedāvātā modeļa un rekomendāciju ieviešana varētu uzlabot SIA Rimi Latvia peļņu par 15%-30%. Darbā ir 20 tabulas, 16 attēli un 3 pieliekumi. Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Keywords Kategoriju vadība
Keywords in English Category management
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 10.01.2016 23:20:07