Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ziemas dienesta tehnoloģisko resursu aprēķins” („Autoceļa P4 Rīga - Ērgļi posma rekonstrukcijas projekts”)
Title in English „Calculation of Winter Service Technological Resources” („Reconstruction of Road P4 Riga-Ergļi”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor B.Jeļisejevs
Reviewer M.Zemītis
Abstract Darbu veido divas daļas: 1) Bakalaura darbs – “Ziemas dienesta tehnoloģisko resursu aprēķins”. 2) Inženierprojekts – “Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma rekonstrukcijas projekts”. Bakalaura darba mērķis ir aprēķināt Valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” struktūrvienības – Rīgas ceļu rajona Ogres nodaļas Ogres iecirknim nepieciešamo ziemas dienesta tehnoloģisko resursu skaitu darbu veidiem – brauktuves attīrīšanai no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu un slīdamības samazināšanai ar mitro sāli. Analītiskajā daļā sniegts ieskats par valsts autoceļu pārvaldīšanu un uzturēšanu, aprakstīta LAU struktūrvienība, tās tehnoloģiskie resursi un to ierobežojumi. Tika secināts, ka aprēķinā jānosaka nepieciešamais ar kaisītāju aprīkotu kravas automašīnu skaits. Apskatīti arī ikdienas uzturēšanas darbus reglamentējošie dokumenti. Pētījuma daļā veikts kravas automašīnu skaita aprēķins apskatītajiem ikdienas uzturēšanas darbiem. Iegūtais rezultāts aptuveni sakrīt ar struktūrvienības rīcība esošo ziemas dienesta kravas automašīnu skaitu. Tika secināts, ka pēc būtības izstrādātais aprēķina variants ir apmierinošs, bet, to nepieciešams pilnveidot. Inženierprojekta daļā izstrādāts autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma (km 80.960 – 86.660) rekonstrukcijas projekts. Projekta risinājumi paredz satiksmes drošības uzlabošanu. Veikts ceļa trases plāna un garenprofila elementu un ceļa segas aprēķins. Bakalaura darbs ar inženierprojektu satur 112 lpp., 21 attēlu, 19 tabulas, 11 rasējumus, izmantoti 24 literatūras un informācijas avoti.
Keywords autoceļu uzturēšana, ziemas dienests, aprēķins
Keywords in English road maintenance, winter service, calculation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.01.2016 15:56:47