Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Tehnoloģiju pārneses modeļa pilnveidošana Latvijā"
Title in English "Improvment of the Model of Technology Transfer in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Modris Ozoliņš
Reviewer Aigars Laizāns, Dr.sc.ing.
Abstract Kronberga van Ramesdonka Z. Tehnoloģiju pārneses modeļa pilnveidošana Latvijā: Maģistra darbs / Z.Kronberga van Ramesdonka, M.Ozoliņš. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. – 114 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 114 lpp., tajā iekļauti 9 attēli un 3 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 14 avoti latviešu un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 10.pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt pilnveidotu tehnoloģiju pārneses darbības modeli, nodrošinot centralizētu atbalsta sniegšanu un ciešāku komersantu un zinātnisko institūciju sadarbību produktu un tehnoloģiju komercializēšanā. Teorijas daļā (pirmajā daļā) ir apskatītas tādas koncepcijas kā trīskāršā un četrkāršā spirāle (triple quadruple helix), lai iepazītos ar teorijā pieejamo informāciju par būtiskākajiem koncepciju aspektiem, kas ir jāievēro attiecībā uz dažādu dalībnieku mijiedarbību un izstrādājot Latvijas videi piemērotu trīspusējās sadarbības modeli. Tāpat ir sniegts ieskats tehnoloģiju pārneses un komercializācijas veidos un aspektos. Analītiskajā daļā (otrajā daļā) ir analizēts Latvijas inovāciju sniegums un Latvijas inovāciju sistēma. Tajā pat laikā ir vērtēta tādu Eiropas valstu kā Apvienotās Karalistes, Zviedrijas un Igaunijas pieredze atbalsta sniegšanā tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai un inovāciju ieviešanai kopumā. Papildus tam analītiskajā daļā ir iekļauts izvērtējums par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda atbalsta programmas “Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti” darbību, kas balstīts uz ekspertu intervijām un pieejamo iznākumu rādītāju analīzi. Praktiskajā daļā (trešajā daļā) darba autore ir izveidojusi trīspusējās sadarbības modeli tehnoloģiju pārnesei Latvijā, kas būtu piemērojams Latvijas specifiskajai inovāciju videi, vienlaikus piedāvājot arī pilnveidotu tehnoloģiju pārneses modeli, izvirzot tā pamatprincipus, funkcijas un pārvaldību. Maģistra darba nobeigumā, apkopojot iepriekšējās nodaļās aprakstīto un analizēto, ir izdarīti secinājumi par esošo tehnoloģiju pārneses modeli Latvijā un izstrādāti priekšlikumi tā pilnveidojumiem ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Keywords Helix koncepcija, tehnoloģiju pārnese, komercializācija
Keywords in English Helix Concept, technology transfer, commercialization
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.01.2016 08:49:42