Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Pasažieru pārvadājumu uzņēmuma autovadītāju darba un atpūtas režīma pārkāpumu izvērtējums.
Title in English Assessment of Drivers Work and Rest Periods in Public Transportation Company
Department
Scientific advisor Gundars Zalcmanis
Reviewer Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Abstract Maģistra darba nosaukums – „Pasažieru pārvadājumu uzņēmuma autovadītāju darba un atpūtas režīma pārkāpumu izvērtējums.” Maģistra darba mērķis ir izpētīt viena no Latvijas pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem autovadītāju pārkāpumus darba un atpūtas režīmā, izvērtējot pārkāpumu veidu, smagumu un biežumu. Dati par autovadītāju pārkāpumiem tiek gūti no speciālās datorprogrammas TIS – Office, kas uzskaita un uzkrāj visas autobusa vadītāju veiktās darbības un aktivitātes. Darbā tiek analizēti tie autovadītāji, kuru ikdienas darba aktivitātes tiek uzskaitītas autovadītāja digitālajās kartēs un kuri komercpārvadājumus veic ar autobusiem, kuri aprīkoti ar digitālajām datu reģistrācijas ierīcēm. Darba izstrādei tiek izvirzīta hipotēze, ka autobusa vadītāju darba un atpūtas režīmu pārkāpumi rada negatīvu ietekmi uz autobusa vadītāju darba spējām un izraisa nogurumu, kas rada draudus satiksmes drošībai. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti un analizēti ārvalstīs veiktie ziņojumi un pētījumi par situāciju Eiropā un citviet pasaulē par autovadītāju pārkāpumu smagumu, biežumu un noguruma ietekmi uz autovadītāju darba spējām. Otrajā darba nodaļā ir teorētiski apskatīta pasažieru pārvadājumu uzņēmuma darbības specifika un gūts priekšstats par autovadītāju darba un atpūtas režīma nozīmi un nepieciešamību. Nākamajās darba nodaļās ir pētīti autobusu vadītāju darba un atpūtas režīmu pārkāpumi vienā no Latvijas pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem, aprakstīta darbā izmantotā pētījuma metode un veikts pētījuma datu raksturojums. Darba pēdējā nodaļā ir uzrādīti pētījuma rezultāti. Maģistra darba izstrādē kā informācijas avoti tiek izmantoti interneta resursi, spēkā esošie Latvijas un Eiropas Savienības normatīvie akti, kā arī dažādi zinātniskie pētījumi un publikācijas. Atslēgas vārdi: autovadītāji, datu reģistrācijas ierīce, pārkāpumi, darba un atpūtas režīms, nogurums. Maģistra darba aprakstošā daļa sastāv no 83 lappusēm, 34 attēliem, 5 tabulām. Maģistra darbā izmantoti 49 informācijas avoti. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Autovadītāji, datu reģistrācijas ierīce, pārkāpumi, darba un atpūtas režīms, nogurums.
Keywords in English Commercial vehicle drivers, data recording device, infringements of work and rest time period, fatigue.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 07.01.2016 09:09:58