Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ludzas pilsētas pievedceļu satiksmes drošības analīze” („Autoceļa P56 posma P57 - Lipuški rekonstrukcija”)
Title in English „Analysis of Ludza Access Road Trafic Safety” („Reconstruction of Road P56 Section P57-Lipuski”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor G.Uzuleņš
Reviewer M.Ābols
Abstract Bakalaura ar inženierprojektu tēma ir Ludzas pievedceļu satiksmes drošības analīze (Autoceļa P56 posma P57 – Lipuški, km 8 – 11 rekonstrukcija). Darbā tiek novērtēts Ludzas pievedceļu satiksmes drošības līmenis un veikts reģionālā autoceļa P56 rekonstrukcijas projekts. Bakalaura darba mērķis ir noteikt un izanalizēt Ludzas pilsētas pievedceļu drošības stāvokli, vērtējot dažādus kritērijus – ceļa segas kvalitāti, negadījuma koeficientus, avārijas koeficientus, labiekārtošanu, trases plāna elementus un transporta intensitāti. Lai izpildītu izvirzīto mērķi ir izvirzīti sekojoši uzdevumi, izanalizēt katra posma ceļa segas kvalitāti, aprēķināt un izanalizēt katra posma negadījuma koeficientus un avārijas koeficientus, noteikt katra posma labiekārtošanas stāvokli, noteikt trases elementu parametrus un izanalizēt posmu esošo un perspektīvo intensitāti. Inženierprojektā nepieciešams nodrošināt perspektīvai satiksmes intensitātei atbilstošu autoceļa kvalitāti, satiksmes drošības līmeni un komfortu autobraucējiem. Šis posms atrodas aptuveni 1 km attāluma no Rāznas ezera un 8 km attālumā no Maltas pilsētas. Autoceļa posma būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas valsts ceļu standartiem un normatīviem. Veikta ceļa konstrukcijas materiālu un ceļa normālprofila maiņa atbilstoši perspektīvai autotransporta intensitātei. Projekts paredz arī ceļa trases taisnošanu, grāvju izbūvi, caurteku ierīkošanu, atbilstošu satiksmes organizāciju, autobusu pieturu atjaunošanu un autoceļa apkārtējās teritorijas sakārtošanu. Bakalaura darbs kopapjomā satur 151 lappuses, 47 attēlus, 40 tabulas, 29 izmantotās literatūras sarakstus.
Keywords Pievedceļi, drošības analīze, autoceļa rekonstrukcija
Keywords in English Access road, safety analysis, road reconstruction
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 06.01.2016 14:19:39