Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Riska vadības funkcijas nodrošināšana nedzīvības apdrošināšanā"
Title in English "Risk Management Function Assurance in Non-Life Insurance"
Department
Scientific advisor Dr.oec. I.Voronova
Reviewer IEVF doktorante D.Stepčenko
Abstract Apdrošināšanas nozares darbība ir cieši saistīta ar riskiem un tās mērķis, pienākums un atbildība ir sniegt klientiem drošības sajūtu un pārliecību, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, viņi saņems atlīdzību pašā nepieciešamajā brīdī. Apdrošināšanas sabiedrībai riska vadības loma ievērojami palielinās, tā prasa daudz sarežģītāko un jūtīgāku riska analīzi, lai nodrošinātu stabilitāti un maksātspēju apdrošināšanas sabiedrības attīstībai un darbībai. Riska vadības funkcija ir saistīta ar „Maksātspēja II” direktīvas prasībām. Riska vadības funkcija sabiedrībā izveido pamatu risku vadības sistēmas izveidei un nepārtrauktai risku vadības procesa nodrošināšanai, tādējādi riska vadības funkcijas nodrošināšana ir ļoti aktuāls jautājums apdrošināšanas sabiedrībām, jaunajai sistēmai stājoties spēkā. Maģistra darba objekts ir riska vadības funkcija nedzīvības apdrošināšanā, darba priekšmets ir riska vadības funkcijas nodrošināšana. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz risku vadības teorijas izpēti un apdrošināšanas nozares analīzi novērtēt apdrošināšanas sabiedrības riska vadības funkciju nodrošināšanu „Maksātspēja II” projekta ietvaros. Maģistra darba analītiskajā daļā autore izanalizēja nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstību Latvijā, izpētīja sabiedrību darbības analīzi un veica sabiedrību stabilitātes un riska uzņemšanās spēju analīzi. Lietišķā pētījumu daļā bija apskatīta projekta „Maksātspēja II” būtība, struktūra un prasības. Tā bija veltīta arī „Maksātspēja II” risku novērtējumam. Autore definēja riska vadības funkcijas jēdzienu un izpētīja riska vadības funkcijas uzdevumus. Projekta daļa ir veltīta apdrošināšanas sabiedrības raksturojumam un darbības analīzei. Bija veikts riska vadības funkcijas novērtējums,izmantojot SVID analīzi, SVID struktūru pārveidojot hierarhiskajā struktūrā, to novērtēja pielietojot hierarhijas analīzes metodi. Autore izstrādāja risku vadības programmu sabiedrībai ar mērķi nodrošināt veiksmīgu sabiedrības funkcionēšanu riska apstākļos. Darbs sastāv no 92. lpp. Darbā ir iekļautas 35 tabulas, 16 attēli, 21 formula un 10 pielikumi.
Keywords riska vadības funkcija, hierarhijas analīzes metode, Maksātspēja II direktīva, pārvaldības sistēma
Keywords in English risk management function, analytic hierarchy process, Solvency II framework, governance system
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 05.01.2016 13:54:51