Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Eļļu un smērvielu eļļojošo īpašību pārbaudes stends
Title in English Oil and grease lubricity tester
Department
Scientific advisor Gundars Zalcmanis
Reviewer M.Sc., Ing.lektors Māris Gailis
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir „Eļļu un smērvielu eļļojošo īpašību pārbaudes stends”. Darba mērķis ir izstrādāt eļļu un smērvielu eļļojošo īpašību pārbaudes stendu, turpmāk tekstā pārbaudes stends, un izvērtēt tā izmaksas. Ar pārbaudes stendu var pārbaudīt eļļu un smērvielu eļļojošās īpašības, kā arī piedevu ietekmi uz eļļu un smērvielu eļļojošajām īpašībām. Galvenie informācijas ieguves veidi par stenda uzbūvi un to darbību tika iegūti no interneta avotiem. No mācību grāmatām tika iegūta informācija par aprēķiniem un ar to saistītu informāciju. Stends ir projektēts pēc ASTM D2509 un D2782 standartiem. Projekts tika veidots vienkāršs, iekļaujot būtisko, kas nepieciešams, lai rezultāti būtu atbilstoši standartiem. Galvenās izmaksas stenda projektēšanai veido tā detaļas un darbs. Galvenās sastāvdaļas veido, elektrodzinējs, kas ar siksnu piedzen vārpstu. Savukārt ar citu siksnu vārpsta piedzen eļļas sūkni. Eļļa tālāk tiek lieta uz testa vietu. Testa vieta sastāv no gredzenam kas atrodas uz vārpstas, un testa bloks, kas ar sviru tiek piespiests pie gredzena. Pārbaudes rezultāts tiek mērīts no izdiluma testa blokam. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: aprakstošās un grafiskās. Aprakstošā daļa sevī ietver: stenda izmantošanas vides aprakstu, analoga aprakstu, objekta raksturojumu, inženiertehnisko aprēķinu sadaļu, darba aizsardzības sadaļu, dabas aizsardzības sadaļu un ekonomiku un organizāciju. Aprakstošās daļas apjoms – 83 lapas, attēlu skaits – 18, tabulu skaits – 9, izmantoto avotu skaits – 22. Grafiskā daļas sevī ietver 8 A1 lapas, kuras sevī iekļauj kopskata rasējumus, kopsalikuma rasējumus, detaļu rasējumus un tehnoloģiskās skiču kartes. Projekts izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Eļļu un smērvielu eļļojošo īpašību pārbaudes stends
Keywords in English Oil and grease lubricity tester
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 05.01.2016 10:02:59